a
b
d
e

Kalėdų sveikinimas

 
Mieli Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai sveikinu su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo švente! Prisijungdamas prie Vilniaus vyskupų kalėdinio sveikinimo, linkiu gilios Dievo Artumo ir Gailestingumo patirties ir noro ja dalintis su kitais.

Nuoširdžiai - kun. Žydrūnas Vabuolas
bažnyčios rektorius

Kunigas budi zakristijoje:

II-VI 16:30 – 17:10
ir 18:10 – 18:30
VII prieš ir po šv. Mišių

Pamaldos vyksta:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"