a
b
d
e

Maldos už Pasaulio lietuvius diena

Šiemet IV gavėnios sekmadienį minėsime Maldos už pasaulio lietuvius dieną. Kviečiame paskaityti Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininko J.E. arkiv. G. Grušo ir delegato užsienio lietuviams katalikams prel. E. Putrimo kreipimąsi šia proga, o taip pat specialiai šiai dienai sukurtą Visuotinę maldą.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"