a
b
d
e

Mišių ir kitų pamaldų tvarka Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių aštuondienio (lapkričio 1- 8 d.) metu

Lapkričio  1 d. (antradienis) – VISI ŠVENTIEJI (PRIVALOMA ŠVENTĖ)
11.00   Iškilmės šv. Mišios
17.30   Iškilmės šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos.

Lapkričio  2 d. (trečiadienis) – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS
11.00   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios
17.30   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Už mirusiuosius meldžiamasi visą Vėlinių oktavą:

Lapkričio 3 d. (ketvirtadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 4 d. (pirmasis mėnesio penktadienis)
17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 5 d. (šeštadienis)
17.30 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 6 d. (sekmadienis)
09.00 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos
Po šv. Mišių - Švč. Sakramento išstatymas ir Gailestingumo jubiliejaus malda
Iki kitų Mišių - Švč. Sakramento adoracija (Gailestingumo vainikėlio nebus).
~10.45 Gailestingumo jubiliejaus malda, palaiminimas Švč. Sakramentu.
11.00 Šv. Mišios
Po šv. Mišių - Gailestingumo vainikėlio malda.

Lapkričio 7 d. (pirmadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 8 d. (antradienis) 
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"