a
b
d
e

Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“

 

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pasirašyti galite internetu https://signatures.mumdadandkids.eu/, taip pat parašai bus renkami po sekmadienio 9 val. ir 11 val. šv. Mišių bei kitu metu zakristijoje. Kviečiame tuos, kurie nori prisidėti rinkdami parašus, užeiti į zakristiją.

Šie parašai renkami Europos piliečių iniciatyvai „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią remia ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

PLAČIAU APIE INICIATYVĄ:

Lietuva prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Siekiama Europoje surinkti vieną milijoną parašų, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Siūloma ES teisėje įtvirtinti, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal tokį apibrėžimą šeima taip pat būtų laikomi vieniša mama ar vienišas tėtis ir jų vaikai, tačiau šeima nebūtų laikomos vienalytės partnerystės.

Iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ Europos Komisijoje užregistravo septynių Europos šalių organizacijų atstovai. Jei bus surinkta 1 mln. parašų, tai bus ženklas Europos Sąjungos vadovybei, jog Europos Sąjungos piliečiai nepritaria, jog šeima būtų laikomos tos pačios lyties partnerystės. Jei iniciatyva pasiseks, Europos Sąjunga negalės versti Lietuvos ir kitų šalių nacionalinėje teisėje vienalytes partnerystes prilyginti šeimai.

Keturios Europos šalys (Lenkija, Suomija, Graikija ir Slovakija) jau surinko jų šalims paskirtą parašų skaičių. Kad pasiektume Lietuvai skirtą minimalų parašų skaičių, reikia surinkti daugiau nei 8 tūkst. parašų. Parašų rinkimas Lietuvoje vyksta iki gruodžio 9 d., todėl laiko liko visai nedaug.

„Mama, tėtis ir vaikai“ yra pilietinė šeimą ginančių Europos organizacijų iniciatyva. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia kiekvieną tikintįjį būti pilietiškai aktyvų, išreikšti pritarimą iniciatyvai savo parašu ir taip prisidėti, jog Europoje būtų girdimas katalikų balsas, raginantis saugoti ir ginti visuomenės pagrindą – šeimą.

Parašų rinkimas remiamas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje. Lapai su parašais už iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ bus siunčiami į Briuselį.

Akcijos tinklalapis: http://www.mumdadandkids.eu/lt

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"