a
b
d
e

Vilniaus šv. Onos bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje

2016 lapkričio 11 d. įvyko vienas iš mūsų bendruomenės Gailestingumo metų renginių - šv. Mišios Vilniaus Gailestingumo šventovėje, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Dėkojame visiems, kurie dalyvavote ir meldėtės kartu, patarnautojams Rokui ir Lukui, skaitovams, tiems, kurie vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai bei ypač gražiai giedojusiam mūsų bendruomenės chorui ir jo vadovei Gintarei. Daugiau s. Birutės darytų nuotraukų iš šių Mišių galite rasti mūsų bažnyčios Veidaknygės paskyroje.


Kas bus paimtas, o kas paliktas?


Pamokslas per Mišias Gailestingumo šventovėje.


Besibaigiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtam Gailestingumo jubiliejui, susirinkome šiandien čia, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Kad dar kartą būtume paliesti Dievo gailestingumo kiekvienas asmeniškai ir kaip bendruomenė. Kad suprastume, jog iš gailestingumo esame gyvi ir kad tik jo palytėti, galime tikėti ir dar truputį gailestingumo vienas kitam parodyti.

Tiesa, šiandienos evangelija gal neatrodo itin maloni ir kalbanti apie gailestingumą. Jėzus prisimena tvano ir Sodomos laikus, kai žmonės pagal Šv. Rašto pasakojimą buvo sunaikinti už savo nuodėmes. Taip – sako Jėzus – bus ir paskutinėmis dienomis, kai jis sugrįš. „Dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“ – pasakoja Jėzus. Taigi net arti esantys, net ta pačia veikla užsiimantys žmonės bus išskirti, ir vienas bus paimtas į Dievo karalystę, o kitas paliktas. Kaip čia yra, kad Dievas taip skirsto? Jeigu jis gailestingas, ar neturėtų paimti visų? Ar neturėtų visų pasigailėti? Skaityti toliau

 >>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"