a
b
d
e

Advento ženklai liturgijoje ir mūsų bažnyčioje

Šįvakar pradėjome Adventą. Liturginiame kalendoriuje rašoma: "Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas ir maldingo ir džiugaus laukimo metas". Liturgijoje ir mūsų bažnyčioje gausu ženklų, padėsiančių mums geriau išgyventi Adventą:


Advento metu liturgijoje naudojama violetinė liturginė spalva, primenanti mums rimtį ir laukimą. Mūsų sakykla papuošta violetiniu užtiesalu, o altoriai - violetinėmis altortiesėmis. Už jas dėkojame mūsų bendruomenės narei Vidai, kuris jas pasiuvo.

Per visą Adventą (išskyrus pasitaikančias iškilmes) liturgijoje negiedamas Garbės himnas - jį su džiaugsmu vėl užgiedosime Kalėdų naktį, kada jį iš dangaus giedojo piemenims apsireiškę angelai, skelbdami Išganytojo gimimą.


Pagal labai seną Bažnyčios tradiciją prie Švč. Mergelės Marijos per Adventą dega žvakė. Ji primena, kad Marija savo įsčiose nešioja pasaulio šviesą - Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Ir nors Jo Gimimo šventės dar tik laukiame, bet Jis jau šviečia mums savo Švenčiausioje Motinoje.Šios šviesos gausėjimą liudija ir Advento vainikas, už kurio nupynimą esame dėkingi bendruomenės narei Audronei. Kiekvieno Advento sekmadienio išvakarių Mišiose šeštadieniais 17.30 val. su malda uždegsime po vieną šio vainiko žvakę, ir taip šviesos vis daugės, ir tai bus mums ženklas, jog tikroji šviesa ateina į šį pasaulį.


Šiemet dar turime Kalėdų žvaigždę. Jėzui gimus, žvaigždė rodė išminčiams kelią pas jį. Tegu ši žvaigždė mums irgi rodo kelią per Adventą pas gimsiantį Jėzų. Už ją dėkojame Roberto ir Manjos Feiereis šeimai iš Vokietijos.

 >>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"