a
b
d
e

Gailestingumo metų pabaiga, įvertinimas ir padėka

Kristaus Karaliaus sekmadienį, užbaigiant Gailestingumo jubiliejų, Gailestingojo Jėzaus paveikslas iš šoninio šv. Jono Nepomuko altoriaus buvo iškilmingai perkeltas į savo nuolatinę vietą presbiterijoje.

 

 

 

Taip pat tądien ir I Advento sekmadienį buvo padėkota bendruomenės narėms, koordinavusioms Gailestingumo vainikėlio kalbėjimą sekmadieniais po šv. Mišių per visus gailestingumo metus. Po 9 val. Mišių šios maldos kalbėjimu rūpinosi p. Julija Pliaukštienė, po 11 val. Mišių - p. Lina Čižeikienė. Kun. Žydrūnas visos bendruomenės vardu padėkojo joms už jų tarnystę ir įteikė Gailestingojo Jėzaus paveikslėlį ir knygutę apie Vilniaus šv. Onos bažnyčią "Dieviško perlo šviesa".

 

 

 

Bendruomenės pastoracinės tarybos posėdyje Gailestingumo vainikėlio malda buvo įvertinta kaip graži ir pavykusi bendruomenės iniciatyva Gailestingumo metų proga (buvo siūloma svarstyti galimybę šią pamaldumo praktiką tęsti ir toliau). Aptartos ir kitos iniciatyvos: piligriminė kelionė pėsčiomis iš Faustinos namelio į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, apsilankymas Šv. Mykolo Sopočkos hospise, "pasninko dėžės" produktų nuvežimas Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir pagalba jų "sriubos valgykloje", bendruomenės šv. Mišių auka Gailestingumo šventovėje. Bene ryškiausiu projektu buvo įvardyta bendruomenės atstovų piligriminė kelionė į Romą. Visos numatytos veiklos buvo įgyvendintos, tiesa kai kurios iš jų truputį kitokiomis formomis arba ne ta apimtimi. Pažymėta, kad ne visada pavyko įtraukti į veiklas daugiau žmonių. Bene sunkiausiai sekėsi įgyvendinti karitatyvinius pasiūlymus, tačiau pasidžiaugta, kad bendruomenės nariai spontaniškai įgyvendinvo gailestingumą, rūpindamiesi sergančiais (dabar jau iškeliavusiais pas Viešpatį) mūsų bendruomenės nariais Vytautu ir Juoze.

 

 

 

Dar kartą dėkojame visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie Gailestingumo metų išgyvenimo: apsiimdami pravesti Gailestingumo vainikėlį, dalyvaudami Gailestingumo metų renginiuose, prisidėdami prie karitatyvinių akcijų. Popiežius Pranciškus savo apaštaliniame laiške "Misericordia et misera", skirtame Gailestingumo jubiliejaus užbaigimui, rašo, kad Gailestingumas negali būti tik skliausteliai Bažnyčios gyvenime, bet sudaro pačią jos gyvenimo esmę. Tikėkimės, kad Dievas per šiuos Gailestingumo metus  palietė kiekvieną mūsų bažnyčios lankytoją ir kad nuo šiol tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomenė pajėgsime labiau Dievo Gailestingumą patirti, juo gyventi ir dalintis.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"