a
b
d
e

Pamaldų tvarka Vilniaus šv. Onos bažnyčioje švenčių metu

Gruodžio 24 d. (Kūčių vakarą)

Piemenėlių šv. Mišios ir prakartėlės šventinimas 20.00 val.

 

Gruodžio 25 d. (I Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val. (9.00 val. Mišiose giedos moterų choras "Liepos", vadovė A. Zupkauskienė).

 

Gruodžio 26 d. (II Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 11.00 val.

 

Gruodžio 30 d. (Šv. Šeimos šventėje)

Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras 17.30.

 

Gruodžio 31 d.

Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir himnas "Tave, Dieve, garbinam" 17.30.

 

Sausio 1 d. (Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, Kalėdų aštuondienio užbaiga, Naujieji civiliniai metai)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"