a
b
d
e

Nuolatinė adoracija šv. Onos bažn.

2017 m. sausio 12 d. nuo 8 val. iki 21 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Tai nuolatinės adoracijos, keliaujančios per visas Lietuvos bažnyčias, dalis.
Bendruomenės nariai adoracijai papuošė altorių, taip pat pasiskirstė visą dieną pakaitomis budėti prie Švč. Sakramento. Paskutinė adoracijos dalis, vykusi po vakaro šv. Mišių, buvo papildyta giedamomis giesmėmis ir skaitomomis maldomis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant adoraciją, taip pat įsipareigojusiems pabudėti prie Švč. Sakramento ar tiesiog radusiems laiko dienos metu bent trumpai užsukti pabūti su Kristumi, pasilikusiu su mumis Eucharistinėje duonoje.

 

 

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"