a
b
d
e

Pamokslas šeimoms

Kun. Ž. Vabuolo pamokslas,
pasakytas 2017 m. sausio 18 d. šv. Mišiose už poras,
prieš 5 metus susituokusioms Vilniaus šv. Onos bažnyčioje


Dar kartą sveikinu visas šeimas, kurios susituokė mūsų bažnyčioje 2012 metais ir šiemet švęs savo santuokos 5 metų sukaktį. Džiaugiuosi visais, kurie atėjote, sveikinu jus su ką tik švęsta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena ir su neseniai praėjusia šv. Valentino diena, kurios proga ir susirinkome čia švęsti. Šv. Valentino diena viešojoj erdvėj, žiniasklaidoj vadinama įsimylėjėlių diena, tačiau gal teisingiau ją būtų vadinti mylinčiųjų diena. Jeigu jūsų santuoka laikytųsi tik ant įsimylėjimo, tai po 5 metų turbūt jau kai kurios šeimos būtų ir iširusios... O neiširo jos todėl, kad jūsų įsimylėjimas tapo meile, ir ta meilė jus jungia ir yra jūsų šeimų pagrindas.

Apie meilę kalba ir Jėzus šio sekmadienio evangelijoje. Tiesa, sutuoktiniams šitie Jėzaus pamokymai gali pasirodyti nelabai svarbūs. Jis liepia mylėti savo priešus ir melstis už savo persekiotojus. Labai tikiuosi, kad nė vienoj šeimoj vienas kito priešu nelaikote ir nesijaučiate, kad kitas jus persekioja... Taigi šitie Jėzaus žodžiai gal tiktų kitoms jūsų gyvenimo sritims, bet ne šeimai.

Tačiau vienas Jėzaus pamokymas labai tinka ir šeimai, sutuoktinių tarpusavio santykiams. Jėzus sako „Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys?“ Tai vienas didžiausių pavojų šeimos santykiuose: mylėti savo sutuoktinį tik tada, kai jis mane myli. Rodyti jam savo meilę tik po to, kai jis man ją parodo. Jeigu vyras ir žmona šeimoje galvos „tegu kitas pirmas man meilę parodo, tada jau ir aš jam meile atsilyginsiu“ – taip ir liks tos meilės neparodę ir jos nepatyrę. Ir nežinos paskui, ką su ta savo meile daryti, kaip dainuoja M. Mikutavičius vienoj savo dainoj: „Ir ką gi man daryt su savo meile? Palaukti kol numirs ar nužudyt visai?“

Ne, šeima ne taip pastatyta. Šeima pastatyta ant tokios meilės, kuri pirma žengia žingsnį. Šeima sudaryta ne iš muitininkų ar pagonių, kurie geri tik tiems, kurie geri jiems. Šeima sudaryta iš dviejų žmonių, kurie pirmi savo meilę kitam dovanoja. Kurie negalvoja pirmiau apie save ir neklausia „kas man iš to?“. Sutuoktiniai – tai tie, kurie pirmiau galvoja apie kitą ir klausia „kaip galiu tave geriau mylėti?“, ir tik paskui, antroj vietoj, jau pagalvoja ir apie save.

Žinoma, tai nelengva. Nelengva mylėti pirmam ir kartais nesulaukti atsako – bent jau tokio, kokio mes tikimės arba norime. Mes, žmonės, neturime savyje meilės šaltinio. Todėl yra dar vienas dalykas, labai svarbus kiekvienai šeimai: malda ir ryšys su Dievu. Dievas yra meilė – sakoma Šv. Rašte. Jis yra meilės šaltinis. Vieni kitus mylėti galime, vieni kitiems meilės užtenka tik jeigu jos vis iš Dievo pasisemiame. Ir jūs, mieli sutuoktiniai, prisiminkite – jeigu pavyksta vienas kitą mylėti, jeigu pavyksta vienas kitam meilę parodyti pirmiems, nelaukiant, kol kitas pirmiau ją parodys man – tai iš Dievo. Tai sakramento, kurį priėmėte šioje bažnyčioje prieš 5 metus, malonė. Nepraraskite šios malonės ir nepamirškite vis iš naujo jos pasisemti. Nepamirškite sakramentų – išpažinties ir Šv. Komunijos – per kuriuos Dievas pirmas mums savo meilę parodo: mums atleidžia nuodėmes ir mums save atiduoda Šventojoje Duonoje. Priimdami Dievo atleidimą ir jo Švenčiausiąjį Kūną, ir patys turėsite daugiau jėgų vienas kitam atleisti ir save dovanoti.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"