a
b
d
e

Bendruomenės rekolekcijos Šumske

2017 m. vasario 3-4 d. Šumske, šalia bažnyčios esančiuose rekolekcijų namuose įvyko išvažiuojamosios Vilniaus šv. Onos bendruomenės rekolekcijos. Jas tema "Dievo dovanos" vedė bažnyčios rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, dalyvavo 19 bendruomenės narių.

Rekolekcijos prasidėjo vasario 3-iosios vakarą įvadu ir pasidalinimu apie tai, kas kiekvienam dalyviui yra Dievo dovana. Pagrindinę rekolekcijų dieną buvo skirta laiko asmeninei maldai tyloje su Dievo Žodžiu, vyko adoracija, pasidalinimas, dalyviai meldėsi Gailestingumo vainikėlį, susipažino su Šumsko parapijos klebonu kun. Jonu Černiausku ir kartu su juo aplankė Šumsko bažnyčią bei apžiūrėjo joje esančius meno kūrinius. Buvo laiko pabendrauti ne tik su Dievu, bet ir tarpusavyje, ypač per rekolekcijų namų šeimininkių skaniai pagamintus pietus ir vakarienes. Rekolekcijas užbaigė dovanų vakaras, per kuri dalyviai buvo pakviesti susimąstyti, kokia Dievo dovana esu apdovanotas, ir ja pasidalinti su bendruomene, nes kiekviena Dvasios dovana, anot apaštalo Pauliaus, yra skirta bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7).

Kviečiame pažiūrėti rekolekcijų nuotraukas, kurios yra bendruomenės nario ir rekolekcijų dalyvio Regimanto dovana bendruomenei.

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"