a
b
d
e

Filmas apie T. Matulionį

Šį sekmadienį, kovo 19 d.,
po 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių

KVIEČIAME

bendruomenės kambaryje (eiti per zakristiją)

pažiūrėti filmą apie arkiv. T. Matulionį

„PALAIMINTAS KANKINYS“

Filmo trukmė 37 min.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"