a
b
d
e

Dievo Tarno arkiv. T. Matulionio paveikslas

IV gavėnios sekmadienį, 2017 m. kovo 26 d., po 11 val. šv. Mišių buvo pašventintas Dievo tarno ir būsimo palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio paveikslas. Nuoširdžiai dėkojame šį paveikslą nutapiusiam mūsų bendruomenės nariui Modestui Saukaičiui bei tapybą parėmusiai geradarei p. Erikai Vaičaitienei. Paveikslas, nutapytas ant stiklo Verre églomisé technika, puoš mūsų bažnyčios šoninį altorių per visus šiuos Lietuvos vyskupų paskelbtus Teofiliaus Matulionio metus. Vėliau jis bus pakabintas bendruomenės patalpose.

Labai džiaugiamės, kad švęsdami arkiv. T. Matulionio metus, kuris birželio 25 d. Vilniuje bus paskelbtas palaimintuoju, galime turėti jo atvaizdą, nutapytą vieno iš mūsų bendruomenės narių. Preliminarią programą, kaip šiuos metus išgyvensime savo bendruomenėje, galite rasti čia.

 

Paveikslo pašventinimas

 

Paveikslo autorius Modestas Saukaitis šalia savo kūrinio

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"