a
b
d
e

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka 2017 m.

Balandžio 7 d.: Susitaikymo pamaldos 18.00 val. (vadovauja br. Bernardas OP).
Šv. Mišių tądien nebus!

Balandžio 9 d. – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šv. Mišios: išvakarėse (šeštadienio vakare, balandžio 8 d.) 17.30, sekmadienį 9.00 val. ir 11.00 val. Per šv. Mišias šventinamos verbos. Sekmadienio Mišių rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.

Balandžio 10 d. (DIDYSIS PIRMADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Balandžio 11 d. (DIDYSIS ANTRADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Balandžio 12 d. (DIDYSIS TREČIADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.
Iki Velykų išpažinčių nebebus klausoma!


Balandžio 13 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS IR KUNIGYSTĖS ĮSTEIGIMO DIENA. Prieš vakaro Mišias baigiasi gavėnia ir įžengiame į Didįjį Tridienį - Kristaus Kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimą.

18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Gieda Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choralo grupė.

Balandžio 14 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA
Šią dieną privalomas pasninkas!

11.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
(renkamės 10.50 prie Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios šalia sanatorijos ,,Pušyno kelias“ Baltupiuose; kas nežino šios koplyčios, kviečiami rinktis prieš Kalvarijų bažn. centrines duris 10.30)

18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje.Rinkliava skiriama Šventosios Žemės krikščionims.


Balandžio 15 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.30 val. Šv. Mišių dalyviai turi turėti žvakes! Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai.


Balandžio 16 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

9.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Gieda moterų choras "Liepos". Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai. Kitų šv. Mišių šią dieną nebus.


Balandžio 17 d. – II VELYKŲ DIENA šv. Mišios 11.00 val.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"