a
b
d
e

Didžiosios savaitės įvykiai

Kviečiame į bendruomenės kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose

Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., kviečiame į bendruomenės Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 11 val. nuo Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios.
Kartu apmąstysime mūsų Viešpaties iškentėtą kančią nuo Paskutinės Vakarienės iki palaidojimo. Kryžiaus kelią aukosime už Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenę, taip pat šioje bažnyčioje besilankančius, Santuokos bei Krikšto sakramentus čia norinčius priimti žmones.

 

   

Chormeisterio I. Petrošiaus jubiliejus

Didįjį Trečiadienį ilgametis mūsų bažnyčios chormeisteris Ipolitas Petrošius švenčia 80-ies metų jubliejų. Nuoširdžiai sveikiname jubiliatą ir dėkojame jam už pasiaukojamą tarnystę Vilniaus šv. Onos bažnyčioje.

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"