a
b
d
e

Bažnyčios palėpės tvarkymo talka

2017 balandžio 29 d., šeštadienį, nuo ryto į bažnyčią rinkosi darbo drabužiais apsirengę bendruomenės nariai. Tądien vyko bažnyčios palėpės valymo ir tvarkymo talka. Kelias valandas darbavęsi, talkininkai iškuopė palėpėje susikaupusias statybines atliekas ir kitokias šiukšles bei teršalus. Dėkojame visiems bendruomenės nariams, prisijungusiems prie talkos, taip pat p. Gediminui Marinskui ir UAB "Viadukas", daug pagelbėjusiems talkai pasiruošiant ir išgabenant šiukšles, o taip pat picerijai "Public", pavaišinusiai talkininkus skania pica.

Te Viešpats visus laimina ir suteikia džiaugsmo, darbuojantis dėl Jo Bažnyčios!

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"