a
b
d
e

Paroda apie T. Matulionį

Mūsų bažnyčioje šią savaitę (nuo 2017 m. gegužės 13 iki 19 d.) veikia kilnojamoji paroda apie Dievo Tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. Teofilių Matulionį. Kviečiame apžiūrėti parodą ir taip artimiau susipažinti su šiuo iškiliu mūsų tautos sūnumi, į kurio beatifikacijos iškilmes Vilniaus Katedros aikštėje š.m. birželio 25 d. 14.00 visi esame kviečiami.

Apsilankykite ir mūsų interneto svetainėje jam skirtoje erdvėje ir kas savaitę pasiskaitykite "Sekmadienio pasišnekėjimus apie Teofilių", pateikiančius įžvalgų į to sekmadienio liturgijos skaitinius, sugretinant juos su arkiv. T. Matulionio gyvenimu.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"