a
b
d
e

Pal. Teofiliaus Matulionio metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

Lietuvos vyskupai 2017-uosius metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) metais. Garbingasis T. Matulionio gyvenimas nebuvo ramus: prasidėjus sovietizacijai jis tapo kankiniu. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas iškentėjo tris kalinimus, tačiau niekuomet nesiskundė, atvirkščiai – apsiginklavo stipriu tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė atsiliepė į Lietuvos vyskupų kvietimą švęsti T. Matulionio metus. Susipažinimo kelias prasidėjo Gavėnios laikotarpiu, kuomet kiekvieną penktadienį po Šv. Mišių bendruomenės nariai ėjo Kryžiaus kelią, o spalio mėn. kalbėjo Rožinį su pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimo apmąstymais. Kiekvienas mąstymas priartindavo prie arkivyskupo gyvenimo istorijos ir sugretindavo ją su Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiais. Kovo 19 d., po 9.00 val. ir 11.00 val. Šv. Mišių vyko dokumentinio filmo „Palaimintas kankinys“ apie T. Matulionį peržiūra. Jaukiai susirinkę bendruomenės kambarėlyje ne tik klausėmės išsamaus pasakojimo apie arkivyskupą, bet ir bandėme suprasti Kristaus mums siunčiamą žinią per šį dvasiškai nepalaužiamą Dievo tarną. Švenčiant palaimintojo metus Šv. Onos bažnyčia gavo nepaprastą dovaną – Modesto Saukaičio nutapytą Teofiliaus Matulionio paveikslą, kurį mons. Ž. Vabuolas pašventino kovo 26 d., po 11.00 val. Šv. Mišių. O gegužės 12 d., į bažnyčią atkeliavo paroda, pasakojanti apie svarbiausius arkivyskupo T. Matulionio gyvenimo faktus. Per savaitę kiekvienas užėjęs turėjo galimybę sužinoti daug įdomių kankinio biografijos faktų.

Birželio 25 d. pagaliau išaušo visai Lietuvai svarbi akimirka – Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju per beatifikacijos iškilmę Katedros aikštėje. Šv. Onos bažnyčios bendruomenės nariai taip pat joje dalyvavo, stovėdami sausakimšoje minioje ir tapdami istorinio įvykio liudininkais.

Štai keletas bendruomenės narių įspūdžių ir liudijimų po beatifikacijos:

„Beatifikacijos apeigų Šv. Mišios buvo įspūdingos savo didybe - primą kartą savo gyvenime mačiau tiek Vyskupų ir kunigų. Gal tai ir nulėmė, kad tikintieji, stovintys aikštėje, buvo labai draugiški, malonūs ir susiklausę. Pirmą kartą mano gyvenime, tokioje gausoje žmonių, nebuvo nei vieno besipiktinančio ar nepatenkinto – visi šypsojosi. Kaip gera buvo linkėti vienas kitam Kristaus ramybės! Sužavėjo jungtinio, iš 8 chorų sudaryto bendro choro atliekamos giesmės ir tautos įsijungimas giedojimu bei apeigomis – regis nebuvo atsitiktinių žmonių, net ir tie, kurie nereguliariai lankosi bažnyčioje, puikiai įsiliejo į apeigas. Gera buvo švęsti dar vieno Lietuvos valstybės dvasinio didvyrio šventę, kuri sukelia ir mums pasigėrėjimą lietuvių tauta ir Lietuvos valstybe.“ Zigmas

„Iš beatifikacijos labiausiai patiko palaimintojo Teofiliaus gyvenimo ir atsidavimo savo pašaukimui ir pareigai dvasia, kuri jautėsi visų iškilmių metu. Labai patiko nuostabūs žmonės susirinkę į aikštę ir labai puikus šventės organizavimas (aikštės suskirstymas į sektorius, pamaldų ir giesmių knygelė). Labai nudžiugino savanorių ir šaulių darbas maloniai ir pagarbiai padedant, patariant.“ Petras

„Graži beatifikacijos šventė – didžiulis kontrastas persekiojimų, paniekinimų kupinam Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimui, tarsi dar vienas jo nuolankumo liudijimas, kad būtų taip, kaip nori Viešpats. Mūsų visų džiaugsmas, visuotinis džiaugsmas, kad Lietuva turi dar vieną Palaimintąjį, galingą užtarėją Danguje ir tikėjimo ženklą – žmogaus, išlaikiusio išbandymus ir likusio ištikimu Kristui. Džiaugsmas, kad priklausau Bažnyčiai, kad galiu melstis ir dėkoti Viešpačiui kartu su savo bendruomene, kad esam lyg vaikai palydėti mūsų kunigo į šią šventę, susitikimai po beatifikacijos. Graudumas ir rimtis regint minias, iki pat nakties plūstančias pasimelsti prie Palaimintojo Teofiliaus relikvijų – toks didelis žmonių troškimas Viešpaties, kad Jis prisiliestų, gydytų, paimtų mūsų gyvenimus savuosna delnuos. Ir aiškus suvokimas – nelikti ties švente, eiti toliau, irtis į gilumą, ieškoti Kristaus, užtariant tiems, kurie jau yra gavę gyvenimo vainiką. Kad gyvenimas būtų nepadalytas, kad jis būtų visas Viešpaties garbei ir šlovei.“ Juventa

Praėjus vasarai ir įsibėgėjus rudeniui, spalio 8 d. tarp 9.00 val. ir 11.00 val. Šv. Mišių buvo surengta katechezė, kurią vedė kunigas Saulius Bužauskas. Jos metu bendruomenės nariai gilinosi į pal. T. Matulionio dvasingumą bei jo, kaip asmenybės, svarbą kiekvienam iš mūsų. Rugsėjo 30 d. bendruomenė vyko į piligriminę kelionę, jos metu buvo aplankyta Kaišiadorių katedra, kurioje ilsisi žemiškieji pal. T. Matulionio palaikai. Koplyčioje, prie sarkofago, buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų klausėmės katedros klebono mons. R. Jurkevičiaus liudijimo apie palaimintojo užtarimu įvykusius stebuklus. Kelionės metu taip pat aplankytas Birštono sakralinis muziejus, kuriame bendruomenės nariai apžiūrėjo eksponuojamus arkivyskupo asmeninius daiktus bei klausėsi muziejaus darbuotojų pasakojimų apie pal. T. Matulionio gyvenimą.

Lapkričio 19 d. Pal. T. Matulionio metai buvo užbaigti. Po 11.00 val. šv. Mišių jo paveikslas buvo nuimtas nuo altoriaus, kur per šiuos metus stovėjo, ir iškilimingai išneštas. Nuo šiol jis kabės bendruomenės kambaryje.

Lapkričio 28 d. vykusiame bendruomenės Pastoracinės tarybos susirinkime aptarta, kad visi šių metų suplanuoti renginiai įvyko ir kad į juos tiek dalyvavimu, tiek pagalba organizuojant įsijungė įvairaus amžiaus bendruomenės nariai. Galima džiaugtis, kad per visus renginius bendruomenės nariai galėjo geriau pažinti naująjį Bažnyčios palaimintąjį ir kartu stiprinti savo tikėjimą bei tarpusavio bendrystę.

Pal. Teofiliau Matulioni, melski už mus!

Indrė Daukšaitė
Birutė Semėnaitė
Kun. Žydrūnas Vabuolas

 

Katedros aikštėje prieš beatifikaciją

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"