a
b
d
e

Šv. Mišių patarnautojų išvyka

2017 m. birželio 16 d. įvyko šv. Onos bažnyčios šv. Mišių patarnautojų susitikimas. Kartu aplankėme Pūčkorių atodangą, taip pat tremtinių memorialą prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties, iš kur prieš ir po II Pasaulinio karo tremtiniai buvo vežami į Sibirą. Prie šio memorialo sukalbėjome maldą už visus tremtyje žuvusius. Susitikimą užbaigėme pietumis picerijoje.

Džiaugiamės kad ir negausiu, bet ištikimu patarnautojų būreliu, ir tikimės, kad jis bręs ir gausės, ir tarnaus prie altoriaus Dievo garbei.

 

Prie Pūčkorių atodangos

 

Po maldos prie memorialo tremtiniams

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"