a
b
d
e

Kviečiame į piligriminę kelionę

Rugsėjo 30 d., šeštadienį organizuojama mūsų bažnyčios bendruomenės


PILIGRIMINĖ KELIONĖ
PAS PAL. TEOFILIŲ


Aplankysime Kaišiadorių katedrą ir pasimelsime prie palaimintojo sarkofago. Taip pat aplankysime Birštoną, kur apžiūrėsime palaimintajam skirtą ekspoziciją. Išvysktame 9.30 nuo bažnyčios. Registruotis kelionei galima bažnyčios zakristijoje.


KVIEČIAME VYKTI KARTU!

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"