a
b
d
e

Piligriminė kelionė pas pal. Teofilių

2017 m. rugsėjo 30 dieną bendruomenės nariai vyko į piligriminę kelionę pas pal. Teofilių. Tai buvo vienas iš šio palaimintojo metų renginių, numatytų bendruomenės pastoracinės tarybos. Piligrimai pirmiausia aplankė Kaišiadoris, kur palaimintasis yra palaidotas, prie jo sarkofago jam skirtoje Kaišiadorių katedros koplyčioje aukojo šv. Mišias ir meldėsi asmeniškai, taip pat klausėsi katedros klebono mons. R. Jurkevičiaus liudijimo apie palaimintojo užtarimu įvykusius stebuklus. Kiekvienas piligrimas gavo piligrimystės pažymėjimą ir paveiksliuką su malda, prašant palaimintojo užtarimo.

Po pietų kelionė vedė į Birštono sakralinį muziejų, kuris įrengtas buvusioje Birštono bažnyčios klebonijoje. Čia dvejus metus gyveno ir palaimintasis T. Matulionis. Muziejaus darbuotojos pligrimams aprodė ir išsamiai papasakojo apie šio muziejaus ekspoziciją, kurios nemaža dalis skirta būtent palaimintajam Teofiliui.

 

Prie Kaišiadorių katedros

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"