a
b
d
e

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPIU

Gruodžio 20 d., trečiadienis
Susitaikymo pamaldos: 18.00 val.
Šv. Mišių nebus!

Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienis ir Kūčios
Šv. Mišios (IV Advento sekmadienio): 9.00 val. ir 11.00 val.
Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. Mišios: 20.00 val.

Gruodžio 25 d.,pirmadienis – Kristaus Gimimas (Šv. Kalėdos)
Šv. Mišios: 9.00 (gieda moterų choras „Liepos“) ir 11.00 val.

Gruodžio 26 d., antradienis – II Kalėdų diena
Šv. Mišios: 11.00 val.
Vakare šv. Mišių nebus!

Gruodžio 30 d., šeštadienis – Šv. Šeimos šventės išvakarės
Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras: 17.30 val.

Gruodžio 31 d., sekmadienis – Šv. Šeimos šventė
Šv. Mišios: 9.00 val. ir 11.00 val.
Padėkos ir Švč. Mergelės Marijos iškilmės išvakarių šv. Mišios: 17.30

Sausio 1 d., pirmadienis – Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė
Šv. Mišios: 11.00 ir 17.30 val.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"