a
b
d
e

Pal. Teofiliaus metus prisimenant

Lietuvos vyskupai 2017-uosius metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) metais. Garbingasis T. Matulionio gyvenimas nebuvo ramus: prasidėjus sovietizacijai jis tapo kankiniu. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas iškentėjo tris kalinimus, tačiau niekuomet nesiskundė, atvirkščiai – apsiginklavo stipriu tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė atsiliepė į Lietuvos vyskupų kvietimą švęsti T. Matulionio metus. Skaityti toliau

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"