a
b
d
e

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

Kovo 21 d. Susitaikymo pamaldos 18.00 val. (vadovauja t. A. Sederevičius SJ). Šv. Mišių tądien nebus!

 

Kovo 25 d. – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šv. Mišios: išvakarėse (šeštadienio vakare, kovo 24 d.) 17.30, sekmadienį 9.00 val. ir 11.00 val. Rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.

 

Kovo 26 d. (DIDYSIS PIRMADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Kovo 27 d. (DIDYSIS ANTRADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Kovo 28 d. (DIDYSIS TREČIADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Po šv. Mišių iki Velykų išpažinčių nebebus klausoma!


Kovo 29 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS IR KUNIGYSTĖS ĮSTEIGIMO DIENA.

18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.

 

Kovo 30 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA Šią dieną privalomas pasninkas!

11.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje. Rinkliava skiriama Šventosios Žemės krikščionims.


Kovo 31 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo.

VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.00 val. Šv. Mišių dalyviai turi turėti žvakes! Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai.


Balandžio 1 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

9.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Gieda moterų choras "Liepos".

11.00 val. šv. Mišios


Balandžio 2 d. – II VELYKŲ DIENA – šv. Mišios 11.00 val.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"