a
b
d
e

Krikštas sekmadienio Mišiose

2018 balandžio 22 d. 11 val. Mišių metu Krikšto sakramentą priėmė Titas, kartu su kitais vaikais mūsų bendruomenėje besiruošiantis pirmajai Šventajai Komunijai. Sveikiname Titą, kuris per Krikštą gavo dar vieną vardą - Paulius. Dėkojame Dievui už šį naują Bažnyčios narį ir linkime Titui Pauliui gilaus tikėjimo bei džiaugsmo.

 

"Titai Pauliau, aš tave krikštiju vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".

 

"Šis baltas drabužis tebus ženklas tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo".

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"