a
b
d
e

Sutvirtinimo Sakramentas 2018

2018 birželio 2 d. mūsų bažnyčioje vyko Sutvirtinimo Sakramento šventė. Per šį Sakramentą Šventosios Dvasios dovaną priėmė 11 suaugusiųjų ir 4 jaunuoliai, nuo spalio mėnesio mūsų bendruomenėje ruošęsi šiam krikščioniškos brandos žingsniui, taip pat 9 svečiai iš kitų parapijų. Sutvirtinimą teikė Vilniaus vyskupas augziliaras J.E. Darius Trijonis, Šv. Mišių liturgiją giesmėmis papuošė šlovintojų grupė. Pamokslo metu vyskupas linkėjo, kad nebūtume kaip akmenys upėje, kurie iš išorės šlapi, tačiau viduje sausi - vanduo jų nepersmelkia, bet kad mūsų širdys būtų atviros Šventajai Dvasiai ir Dievo žodis mus persmelktų. Šv. Mišių pabaigoje ganytojas tėvo dienos išvakarėse palaimino visus Eucharistijoje dalyvavusius tėvus, o šventė baigėsi džiugiai bendraujant prie vaišių stalo.

 

Po šv. Mišių - jau gavę šv. Dvasios dovanos ženklą

Daugiau nuotraukų rasite nuotraukų galerijoje

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"