a
b
d
e

Naujai įšventinto kunigo apsilankymas

2018 birželio 8 d., antrąjį penktadienį po Sekminių, Bažnyčia minėjo Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę. Taip pat tai buvo maldos už kunigų šventėjimą dieną. Mūsų bažnyčioje tądien šv. Mišias aukojo, pamokslą pasakė ir neopresbiterio palaiminimą bažnyčios rektoriui ir kitiems Mišių dalyviams suteikė prieš nepilnus du mėnesius įšventintas kun. Gabrielius Satkauskas. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija ir birželinės pamaldos, kurioms taip pat vadovavo kunigas svečias.

 

Šv. Mišių akimirka

 

Neopresbiterio palaiminimas bažnyčios rektoriui

Neopresbiterio palaiminimas šv. Mišių dalyviams

 

Naujai įšventintam kunigui pagal tradiciją bučiuojamos rankos

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"