a
b
d
e

ŠV. ONOS ATLAIDAI

Artėja mūsų bažnyčios globėjos šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo diena. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus, kuriuos švęsime net dvi dienas.

Liepos 26 d., ketvirtadienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.

Programa:

11.00 Šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Vygintas Čiurinskas)

12.00 – 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija (kviečiame įsipareigoti pabudėti – užeikite į zakristiją!).

17.30 Šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Kęstutis Palikša, giedos Vilniaus universiteto grigališkojo giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis choras)

Liepos 29 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena.

Programa:

9.00 val. šv. Mišios (Mišias aukos kun. Valentinas Šiuša, pamokslą sakys Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, giedos moterų choras „Liepos“, vad. A. Zupkauskienė).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, giedos Šv. Onos bažnyčios bendruomenės choras).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"