a
b
d
e

Rožinis

Spalio mėnuo yra skirtas Marijos, Rožinio Karalienės, garbei. Tą mėnesį bažnyčiose ir šeimose kalbamas Rožinis.

Žodis Rožinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškia „rožių darželis“, „rožynas“. Ši malda - tai gaivinantis vasaros lietus, kuris erškėčius ir usnis daiginančią žemę paverčia žydinčiu sodu. Tai kelionė Šventojo Rašto puslapiais, primenančiais svarbiausius Dievo Motinos Marijos ir Dievo Sūnaus Jėzaus gyvenimo momentus, priverčiančius susimąstyti ir dar kartą pažvelgti į save, perkainoti savo gyvenimą, padėkoti už tą begalinę Dievo meilę žmogui.

Trumpą šios maldos Marijai kilmės istoriją galima rasti adresu: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-10-07-rozinio-dievo-motina/7659

Rozinis

 

Rožinio malda šv. Onos bažnyčioje bus kalbama visą spalio mėnesį antradieniais-šeštadieniais 17.30 val. (prieš šv. Mišias)

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"