a
b
d
e

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčiojeBalandžio 13 d. – VERBŲ SEKMADIENIS – šv. Mišios 9.00 val. ir 11.00 val.


Balandžio 14 d. (pirmadienis):  šv. Mišios 18.00 val. 

Balandžio 15 d. (antradienis):  šv. Mišios 18.00 val. 

Balandžio 16 d. (trečiadienis):  šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 17 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMO DIENA18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios

Balandžio 18 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA:
10.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
(renkamės prie švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios šalia sanatorijos ,,Pušyno kelias“ Baltupiuose)
18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje

Balandžio 19 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.00 val.
(valgiai šventinami pasibaigus šv. Mišioms)

Balandžio 20 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS:
7.30 val. Švč. Sakramento adoracija
9.00 val. iškilmingos šv. Mišios
(kitų šv. Mišių šią dieną nebus)

Balandžio 21 d. – II VELYKŲ DIENA šv. Mišios  11.00 val.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"