a
b
d
e

II eilinio sekmadienio (2017 01 14) skelbimai

• Kviečiu pasiimti nuo praeito sekmadienio linkusios šventintos kreidos ir ant savo durų staktų užsirašyti šių metų skaičių ir pirmąsias trijų karalių vardų raides.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ sausio mėn. nr.
• Ketvirtadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Po kiekvienų šv. Mišių kalbėsime maldą už vienybę. Už dalyvavimą kokiame nors savaitės renginyje ar užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Kviečiame palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramantams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

Viešpaties Apsireiškimo iškilmės (2018 01 07) skelbimai

• Kviečiu pasiimti šventintos kreidos ir ant savo durų staktų užsirašyti šių metų skaičių ir pirmąsias trijų karalių vardų raides.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ sausio mėn. nr.
• Rytoj – Kristaus Krikšto šventė. Šv. Mišios 17.30. Jose melsimės už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų šeimas. Kristaus Krikšto švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas.
• Kitą šeštadienį – sausio 13, Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišiose 17.30 melsimės už Tėvynę, po Mišių sugiedosime Lietuvos himną.

Šventosios Šeimos šventės (2017 12 31) skelbimai

• Sausio 1 d. – Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, o taip pat ir Pasaulinė taikos diena. Mišios išvakarėse (gruodžio 31 d.) 17.30 (jose dėkosime ir už praėjusius metus, po Komunijos giedosime himną „Tave Dieve garbinam“) ir pačią sausio 1 d. 11.00 bei 17.30 (per 11.00 val. Mišias bus giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“).
• Kitą šeštadienį mūsų bažnyčioje nuo 8 val. ryto iki 20 val. Švč. Sakramento adoracija. Todėl nebus adoracijos nei pirmąjį penktadienį, nei pirmąjį sekmadienį. Kas gali apsiimti pabudėti 1 val., kviečiame užsirašyti.
• Kitas sekmadienis – Viešpaties apreiškimo (Trijų karalių) šventė, perkelta iš sausio 6 d. Po Mišių bus šventinami auksiniai papuošalai ir smilkalai.
• Kviečiame paskaityti popiežiaus Pranciškaus Žinią Pasaulinės taikos dienos proga.

Kalėdų (2017 12 25) skelbimai

• Antrą Kalėdų dieną šv. Mišios 11 val.
• Trečią Kalėdų dieną, sausio 27 d., minime Šv. apaštalą Joną. Pagal tradiciją po šv. Mišių laiminamas vynas.
• Kitas sekmadienis – šv. Šeimos šventė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Ypač kviečiame į šv. Mišias šeimas. Išvakarių šv. Mišiose (gruodžio 30 d. 17.30) melsimės už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras.
• Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.
• Vilniaus ganytojai yra parašę laišką Kalėdų proga. Kviečiame jį paskaityti .

IV Advento sekmadienio (2017 12 24) skelbimai

• Šiandien IV advento sekmadienis ir kartu Kūčios. Lietuvos Vyskupai palieka asmeniškai apsispręsti dėl pasninko šią dieną. Raginame, kad Kūčių vakarienė būtų su pasninkiškais patiekalais.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką išeinant prie durų galima įsigyti Caritas dirbtuvėse pagamintų žvakelių. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje.
• Pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje švenčių metu: šįvakar 20.00 – Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios. Rytoj, Kalėdų dieną, šv. Mišios sekmadienio tvarka, t.y. 9 ir 11 val. Antrą Kalėdų dieną šv. Mišios 11 val. Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.

III Advento sekmadienio (2017 12 17) skelbimai

• Advento metu dera penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, daugiau dėmesio skirti maldai, Dievo žodžio skaitymui, kokiam nors pasninkui, geriems darbams, gražu atlikti išpažintį. Šioje bažnyčioje susitaikymo pamaldos gruodžio 20 d., trečiadienį, 18 val.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką išeinant prie durų galima įsigyti Caritas dirbtuvėse pagamintų žvakelių. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje.
• Pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje švenčių metu: kitą sekmadienį, gruodžio 24 d. šv. Mišios sekmadienio tvarka, o vakare 20.00 – Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios. Kitą pirmadienį, Kalėdų dieną, šv. Mišios sekmadienio tvarka. Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.
• Kadangi Kūčios šiemet išeina sekmadienį, Lietuvos Vyskupai palieka asmeniškai apsispręsti dėl pasninko tą dieną. Raginame, kad Kūčių vakarienė būtų su pasninkiškais patiekalais.
• Dėkojame už šiandien surinktas aukas, kurios bus skirtos karitatyvinei veiklai.

XXXII eilinio sekmadienio (2017 11 12) skelbimai

• (11 val.) Šiandien po Mišių – katechezė Pirmosios Komunijos vaikų tėvams.
• Prasidėjo Aušros Vartų atlaidai: programa skelbime ir Aušros Vartų interneto svetainėje.
• Lapkričio 16 d. – Mergelė Marija, Gailestingumo Motina. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje išvakarėse (lapkričio 15 d.) ir pačią lapkričio 16 d. 17.30.
• VA Caritas kviečia savanoriauti „benamio prakartėlėje“. Akcijos laikotarpiu (2017 12 03 – 2018 01 06) už auką platinti Carito žvakes ir „Laikinųjų namų“ gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės (Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje esančių šv. Kryžiaus namų kieme) - per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą vienam žmogui. Akcija skirta paremti Carito Laikinuosius namus, kuriuose vienu metu prieglobstį gali rasti 70 žmonių. Registruotis: Daiva Kanevičienė tel. 862012223, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

II Advento sekmadienio (2017 12 10) skelbimai

• Advento metu dera penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, daugiau dėmesio skirti maldai, Dievo žodžio skaitymui, kokiam nors pasninkui, geriems darbams, gražu atlikti išpažintį. Mūsų bažnyčioje susitaikymo pamaldos gruodžio 20 d., trečiadienį, 18 val.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje. Taip pat dar turime „Artumos“ gruodžio mėn. nr.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką galima įsigyti žvakelių, kurias galite panaudoti Advento vainikui ar Kūčių stalui. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kviečiame į bendruomenės Advento rekolekcijas, kurios vyks gruodžio 15 – 17 d. Senuosiuose Trakuose. Jas ves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Auka: 30 eurų asmeniui. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą mob. tel. 8 620 76941, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..
• Kitą šsštadienį 12 val. Vilniaus arkikatedroje vyks naujai paskirto Vilniaus vyskupo pagalbininko Dariaus Trijonio šventimai. Kas galite, kviečiame dalyvauti.
• Kitą sekmadienį aukos renkamos karitatyvinei veiklai paremti. Pusę jų skirsime šv. Teresės šeimynai, kitą pusę - Vilniaus arkivyskupijos Caritui.
• Kitą sekmadienį dėl viešo renginio bus uždarytos aplinkinės gatvės. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.

XXXI eilinio sekmadienio (2017 11 05) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis: tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – adoracija.
• Tęsiasi Vėlinų aštuondienis iki lapkričio 8 d. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Artėja Aušros Vartų atlaidai: programa skelbime ir lankstukuose.
• Galite įsigyti „Artumos“ lapkričio mėn. nr.

I Advento sekmadienio (2017 12 03) skelbimai

• Ačiū už aukas kunigų seminarijos išlaikymui – surinkta 620 eurų.
• Pradėjome Adventą ir kartu naujus liturginius metus. Advento metu dera penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, daugiau dėmesio skirti maldai, Dievo žodžio skaitymui, kokiam nors pasninkui, geriems darbams, gražu atlikti išpažintį.
• (9 val.) Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tad po šių Mišių prasidės Švč. Sakramento adoracija.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką galima įsigyti žvakelių, kurias galite panaudoti Advento vainikui ar Kūčių stalui. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai. Jų bus galima įsigyti zakristijoje.
• Kviečiame į bendruomenės Advento rekolekcijas, kurios vyks gruodžio 15 – 17 d. Senuosiuose Trakuose. Jas ves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Auka: 30 eurų asmeniui. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą mob. tel. 8 620 76941, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..
• Gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios išvakarėse ir pačią gruodžio 8 d. 17.30.
• Gruodžio 8 – 10 d. Trakuose vyks mariologinis kongresas – tai svarbus šių metų, kurie yra Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metai, renginys. Programa plakate ir Trakų bazilikos interneto svetainėje.

XXX eilinio sekmadienio (2017 10 29) skelbimai

• (11 val.) Po šv. Mišių kviečiame rožinio maldai. Šiandien rožinį praves patarnautojai.
• (11 val.) Po rožinio maldos – sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.
• Vėlinų aštuondienis nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d.: bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Visų Šventųjų iškilmės Mišios: išvakarėse, spalio 31 d. 17.30, Lapkričio 1 d. 11.00 ir 17.30 (pastarosios – Vėlinių oktavos intencija).
• Vėlinių Mišios: 11.00 ir 17.30.
• Visų Šventųjų dieną vyskupai kviečia į Mišias Antakalnio kapinėse 15 val.

Kristaus Karaliaus sekmadienio (2017 11 26) skelbimai

• Praeitą trečiadienį minėjome šv. Ceciliją, kuri yra bažnytinės muzikos ir chorų globėja. Ta proga sveikiname mūsų bendruomenės chorus ir vargonininkus.
• Ačiū už aukas kunigų seminarijos išlaikymui.
• Ateinantį šeštadienį baigiasi liturginiai metai, vakare prasideda Adventas. Per vakaro Mišias užžiebsime pirmąją Advento vainiko žvakę.
• Kitą sekmadienį – pirmasis Advento sekmadienis. Šventinsime kalėdaičius, jų bus galima įsigyti zakristijoje.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitą sekmadienį pas vaikus 11 val. Mišiose apsilankys šv. Mikalojus, kurį minime gruodžio 6 d.
• Advento metu vyks akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką bus galima įsigyti žvakelių, kurias galėsite panaudoti Advento vainikui.
• Kviečiame į bendruomenės Advento rekolekcijas, kurios vyks gruodžio 15 – 17 d. Senuosiuose Trakuose. Jas ves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Auka: 30 eurų asmeniui. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą mob. tel. 8 620 76941, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..

XXIX eilinio sekmadienio (2017 10 22) skelbimai

• Šiandien misijų sekmadienis. Surinktos aukos skiraimos misijų veiklai paremti.
• Spalio mėn. kviečiame rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Šiandien rožinį praves bendruomenės choras.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius.
Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Kitą sekmadienį 9 val. Mišiose dalyvaus ir pora giesmių giedos operos solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių ji kviečia trumpam koncertui.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius spalio mėn. Po šv. Mišių kviečiame sekmadienio arbatėlei.

XXXIII eilinio sekmadienio (2017 11 19) skelbimai

• Šiandien baigiasi pal. T. Matulionio metai. Po 11 val. Mišių paveikslas bus išneštas.
• Kitą sekmadienį – Kristus Karalius. Aukos bus renkamos kunigų seminarijos išlaikymui.
• Kviečiame į bendruomenės Advento rekolekcijas, kurios vyks gruodžio 15 – 17 d. Senuosiuose Trakuose. Jas ves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Auka: 30 eurų asmeniui. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą mob. tel. 8 620 76941, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..
• Organizatoriai kviečia į Lyderystės konferenciją. Info plakate.
• VA Caritas kviečia savanoriauti „benamio prakartėlėje“. Akcijos laikotarpiu (2017 12 03 – 2018 01 06) už auką platinti Carito žvakes ir „Laikinųjų namų“ gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės (Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje esančių šv. Kryžiaus namų kieme) - per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą vienam žmogui. Akcija skirta paremti Carito Laikinuosius namus, kuriuose vienu metu prieglobstį gali rasti 70 žmonių. Registruotis: Daiva Kanevičienė tel. 862012223, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

XXVIII eilinio sekmadienio (2017 10 15) skelbimai

• Spalio mėn. kviečiu rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Palydėkime malda šį savaitgalį prasidedančias jaunuolių ir vaikų pasirengimo sakramentams grupes, o taip pat ketvirtadienį prasidedančią suaugusiųjų pasirengimo sakramentams grupę.
• Penktadienį – šeštadienį (10.20-21 d.) vyks maisto banko akcija. Caritas kviečia ne tik nupirkti jiems produktų, bet ir pasavanoriauti padedant juos surinkti.
• Kitas sekmadienis (spalio 22 d.) – misijų diena. Aukos bus skirtos misijų veiklai paremti.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką.
• Praeitą sekm. įvyko autoįvykis: perėjoje prie mūsų bažn. buvo partrenkta mergina. Liudininkai kviečiami atsiliepti.

Puslapis 1 iš 7

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"