a
b
d
e

XXIX eilinio sekmadienio (2017 10 22) skelbimai

• Šiandien misijų sekmadienis. Surinktos aukos skiraimos misijų veiklai paremti.
• Spalio mėn. kviečiame rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Šiandien rožinį praves bendruomenės choras.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius.
Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Kitą sekmadienį 9 val. Mišiose dalyvaus ir pora giesmių giedos operos solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių ji kviečia trumpam koncertui.

XXVIII eilinio sekmadienio (2017 10 15) skelbimai

• Spalio mėn. kviečiu rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Palydėkime malda šį savaitgalį prasidedančias jaunuolių ir vaikų pasirengimo sakramentams grupes, o taip pat ketvirtadienį prasidedančią suaugusiųjų pasirengimo sakramentams grupę.
• Penktadienį – šeštadienį (10.20-21 d.) vyks maisto banko akcija. Caritas kviečia ne tik nupirkti jiems produktų, bet ir pasavanoriauti padedant juos surinkti.
• Kitas sekmadienis (spalio 22 d.) – misijų diena. Aukos bus skirtos misijų veiklai paremti.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką.
• Praeitą sekm. įvyko autoįvykis: perėjoje prie mūsų bažn. buvo partrenkta mergina. Liudininkai kviečiami atsiliepti.

XXVI eilinio sekmadienio (2017 10 01) skelbimai

• Pradėjome spalio mėn. Kviečiu pasilikti rožinio maldai, kuri bus už taiką. Rožinį kalbėsime ir šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Dar labai trūksta jaunuolių Sutvirtinimo grupei – kas pažįstate, paraginkite. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Spalio 8 d. tarp šv. Mišių – katechezė apie pal. Teofilių, kurią ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. S. Bužauskas. Visus labai kviečiame.
• Plakate prie durų rasite Bernardinų parapijoje vyksiančių atlaidų programą. Kadangi tai mūsų kaimynai ir esame jų parapijoje, turėdami galimybių nueikite.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ spalio mėn. nr.
• Džiugi žinia: užvakar popiežius Pranciškus paskyrė mūsų vyskupijai dar vieną vyskupą pagalbininką – kun. Darių Trijonį iš Telių vyskupijos.

XXV eilinio sekmadienio (2017 09 24) skelbimai

• Šiandien minime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Visus vairuotojus raginu pasirūpinti ir pašventinti savo automobilius. Išeidami pasiimkite paveiksliuką su vairuotojo malda.
• Šiandien po 11 val. Mišių – sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.
• Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Išvykstame 9.30 nuo bažnyčios, grįžti planuojame apie 16 val. Auka nuo 5 iki 10 eurų – aukokite kiek kas galite.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.
• Kitą sekmadienį taip pat pradedame spalio mėn. Rožinį kalbėsime šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Taip pat šiemet kalbėsime ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Ateinantį sekmadienį bus rožinis už taiką, jį praves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Kitais sekmadieniais rožinį ves mūsų bendruomenės maldos grupės.
• Spalio 8 d. tarp šv. Mišių – katechezė apie pal. Teofilių, kurią ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. S. Bužauskas. Visus labai kviečiame.

XXIV eilinio sekmadienio (2017 09 17) skelbimai

• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka nuo 5 iki 10 eurų – aukokite kiek kas galite.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitą sekmadienį, rugsėjo 24 d., 10.30 mūsų bendruomenės choras kviečia į atvirą repeticiją pasimokyti giesmių. Repeticija vyks bažnyčioje.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius rugsėjo mėn. Po šv. Mišių - sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.

XXIII eilinio sekmadienio (2017 09 10) skelbimai

• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka bus nuo 5 iki 10 eurų – patikslinsime vėliau.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitą sekmadienį, rugsėjo 17 d., 10.30 mūsų bendruomenės choras kviečia į atvirą repeticiją pasimokyti giesmių. Repeticija vyks bažnyčioje.
• Vyskupai kviečia melstis už taiką. Pradėjus Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos metus, ir minint 100-metį nuo Fatimos apsireiškimų, kuriuose Marija kvietė melstis už taiką, vyskupai rašo: „atsiliepkime į Marijos kvietimą. Nesiliaujant karui Artimuosiuose Rytuose, kylant įtampai Pietryčių Azijoje, Europą vis supurtant terorizmo aktams, nerimstant ir mūsų regionui, melskime Švenčiausiąją Dievo Motiną taikos pasauliui ir mūsų šaliai.“

Kristaus Atsimainymo (2017 08 06) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis, tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Artėja rugpjūčio 15-oji - Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Tai katalikams privaloma šventė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 ir 17.30.

XXII eilinio sekmadienio (2017 09 03) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnąlo „Artuma“ rugsėjo mėn. nr.
• Rugsėjo 1-8 d. esam kviečiami į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidus. Programa plakate ir interneto svetaineje trakubaznycia.lt. Šiandien ši bažnyčia popiežiaus patvarkymu skelbiama bazilika. Taip pat prasidėjo ir šio paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.
• Rugsėjo 8 d. – Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios išvakarėse, rugsėjo 7 d., ir pačią rgsėjo 8 d. 17.30.
• Kitą sekmadienį dėl viešo renginio gatvės senamiestyje bus uždarytos. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.
• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka bus nuo 5 iki 10 eurų – patikslinsime vėliau.

XVII eilinio sekmadienio (2017 07 30) skelbimai

• Trečiadienį, rugpjūčio 2-ąją – vadinamieji Porciunkulės atlaidai. Už bažnyčios aplankymą, įvykdant kitas sąlygas (būti malonės stovyje arba prieiti išpažinties, pasimelsti popiežiaus intencija, atsisakyti prisirišimo prie bet kokios nuodėmės), galima laimėti visuotinius atlaidus.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakr. išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Atsimainymo šventę. Tai taip pat pirmasis mėnesio sekmadienis – tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – adoracija.

XXI eilinio sekmadienio (2017 08 27) skelbimai

• Šiandien 11 val. Mišiose meldžiamės už bendruomenės narius, gimusius liepos ir rugpjūčio mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Rugsėjo 1-8 d. esam kviečiami į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidus. Programa plakate ir interneto svetaineje trakubaznycia.lt.
• Rugsėjo 2 d., kitą šeštadienį, jaunimo piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus. Jaunimas kviečiamas dalyvauti. Programa plakate ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje.
• Bernardinai.lt prašo paramos, kad galėtų išsilaikyti, iki gaus naujų projektų. Kaip paremti, galite rasti Bernardinai.lt svetainėje.

Šv. Onos atlaidų sekmadienio (2017 07 23) skelbimai

• Dėkojame kun. jėzuitui Gintarui Vitkui už atlaidų pravedimą ir Dievo žodžio sklebimą, moterų chorui „Liepos“ ir jų vadovei Audronei Zupkauskienei bei mūsų bendruomenės chorui – už giesmes, taip pat visiems bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie atlaidų paruošimo.
• Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Bažnyčios gale galite paaukoti Marijos radijui.
• Po 11 val. Mišių – agapė šalia bažnyčios. Visus nuoširdžiai kviečiame.
• Atlaidus švęsime ir liepos 26 d., trečiadienį – liturginio šv. Onos minėjimo dieną. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30. Tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame pabudėti prie Švč. Sakramento. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Zakristijoje turime žurnalo „Artuma“ liepos-rugpjūčio mėn. numerį. Kviečiame įsigyti.

XX eilinio sekmadienio (2017 08 20) skelbimai

• Bažnyčios rektorius kun. Žydrūnas išvykęs iki ketvirtadienio. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl Krikštų, Santuokų ir kitų reikalų – į rektorių jam grįžus.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius liepos ir rugpjūčio mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.

XV eilinio sekmadienio skelbimai

• Šį pirmadienį, liepos 17 d., nuo 17 val. kviečiame į talką – tvarkysime bažnyčią prieš titulinius atlaidus. Kas nespėjate 17 val., ateikite vėliau. Atsineškite savo darbo priemonių (šluosčių, šepečių, kibirų, pirštinių).
• Titulinius šv. Onos atlaidus švęsime dvi dienas: liepos 23 d., sekmadienį, ir liepos 26 d., trečiadienį.
• Liepos 23 d. – pagrindinė atlaidų diena, šv. Mišios sekmadienio tvarka. 9.00 šv. Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos moterų choras „Liepos“ (vadovė Audronė Zupkauskienė). 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos bendruomenės choras. Po šių Mišių – agapė šalia bažnyčios (kairėje, prie durų į zakristiją). Visų laukiame. Pakvieskite į atlaidus ir savo artimuosius bei pažįstamus.
• Liepos 26 d. – liturginio šv. Onos minėjimo diena. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30. Tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame įsipareigoti 1 val. pabudėti prie Švč. Sakramento. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Zakristijoje turime žurnalo „Artuma“ liepos-rugpjūčio mėn. numerį. Kviečiame įsigyti.

XIX eilinio sekmadienio (2017 06 13) skelbimai

• Antradienį rugpjūčio 15-oji - Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Tai katalikams privaloma šventė - reikia dalyvauti šv. Mišiose. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 ir 17.30.
• Kitą sekmadienį, rugpjūčio 20 d., dėl viešo renginio centre bus ribojamas eismas. Planuokite atvykimo į šv. Mišias laiką.

XIV eilinio sekmadienio (2017 07 09) skelbimai

• Bažnyčios rektorius kun. Žydrūnas išvykęs iki liepos 14 d. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl kitų reikalų – į rektorių po liepos 14 d.
• Liepos 11 d., šį antradienį – šv. Benedikto, Europos globėjo, šventė. Šv. Mišios įprastu laiku vakare 17.30.
• Liepos 17 d., kitą pirmadienį, nuo 17 val. kviečiame į talką – tvarkysime bažnyčią prieš titulinius atlaidus. Kas nespėjate 17 val., ateikite vėliau. Atsineškite savo darbo priemonių (šluosčių, šepečių, kibirų, pirštinių).
• Titulinius šv. Onos atlaidus švęsime dvi dienas: liepos 23 d., sekmadienį, ir liepos 26 d., trečiadienį.
• Liepos 23 d. – pagrindinė atlaidų diena, šv. Mišios sekmadienio tvarka. 9.00 šv. Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos moterų choras „Liepos“ (vadovė Audronė Zupkauskienė). 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos bendruomenės choras. Po šių Mišių – agapė šalia bažnyčios (kairėje, prie durų į zakristiją). Visų laukiame. Pakvieskite į atlaidus ir savo artimuosius bei pažįstamus.
• Liepos 26 d. – liturginio šv. Onos minėjimo diena. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30. Tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame įsipareigoti 1 val. pabudėti prie Švč. Sakramento. Užsirašyti galima zakristijoje.

Puslapis 1 iš 6

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"