a
b
d
e

XV eilinio sekmadienio (2018 07 15) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Registruojame susitikimams su popiežiumi: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą ir į kokį renginį registruojatės).
• Po šv. Mišių – filmo apie popiežių Pranciškų peržiūra bendruomenės kambaryje! Filmo trukmė apie 50 min. Kviečiame pasižiūrėti.
• Kitą sekmadienį – paskutinis kun. Ž. Vabuolo sekmadienis šv. Onos bažnyčioje. 11 val. Mišios bus aukojamos už bendruomenę. Vakare 17 val. kun. Žydrūnas kviečia į poezijos, dainų ir giesmių vakarą bendruomenės kambaryje.
• Artėja šv. Onos atlaidai. Programa netrukus bus paskelbta internete, iškabinta prie durų. Liepos 23 d. nuo 17 val. kviečiame į talką valysime ir puošime bažnyčią atlaidams.

XIV eilinio sekmadienio (2018 07 08) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Registruojame susitikimams su popiežiumi: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą ir į kokį renginį registruojatės).
• Kitą sekmadienį po abejų Mišių – filmo apie popiežių Pranciškų peržiūra bendruomenės kambaryje! Filmo trukmė apie 50 min.
• Turime „Artumos“ liepos-rugpjūčio mėn. nr. Kviečiame įsigyti ir skaityti.

XIII eilinio sekmadienio (2018 07 01) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Registruojame susitikimams su popiežiumi: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą ir į kokį renginį registruojatės).
• Penktadienį – liepos 6, Mindaugo Karūnavimo diena. Mišios už Lietuvą 11.00, po jų Lietuvos himnas. Vakare penktadienį Mišių nebus!

Devintinių (2018 06 03) skelbimai

• Šiandien Tėvo diena, netrukus – palaiminimas tėvams. Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Vakar mūsų bažnyčioje viešėjo vysk. Darius Trijonis ir suteikė Sutvirtinimo Sakramentą keliolikai mūsų bendruomenės narių bei keletui svečių. Nuotraukas netrukus rasite interneto svetainėje. Taip pat pasiskaitykite apie mūsų kelionę į Trakus.
• Kviečiame į birželines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Ateinantį penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies šventė. Tądien birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Už maldos „Gerasis Jėzau“ kalbėjimą, įvykdžius kitas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai. Taip pat tai maldos už kunigų šventėjimą diena – dėkojame, jeigu ta intencija tądien pasimelsite.
• Šiandien – Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje - Vilniaus arkikatedra kviečia į ~ 13.30 vyksiančią Eucharistinę procesiją nuo Katedros iki Aušros Vartų, kurioje turėtų dalyvauti ir mūsų Pirmosios Komunijos vaikai.
• Šiandien surinktos aukos skiriamos popiežiaus apsilankymo Lietuvoje išlaidoms padengti. Dėkoju už aukas. Jau registruojame susitikimams su juo: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą).

Švč. Trejybės sekmadienio (2018 05 27) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• (11 val.) Po šv. Mišių kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių. Prasidėjus birželiui, tokiu pačiu grafiku vyks ir birželinės pamaldos.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, todėl birželinės pamaldos bus prieš šv. Mišias, 17.00 val. Adoracija bus skirta už sutvirtinamuosius.
• Birželio 2 d., ateinantį šeštadienį, mūsų bažnyčioje vyks Sutvirtinimo šventė. Numatyta, kad Sutvirtinimą teiks vysk. Darius Trijonis.
• Kitas sekmadienis – Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Ta proga kviečiame į šv. Mišias Katedroje 12.30 ir po to vyksiančią Eucharistinę procesiją nuo Katedros iki Aušros Vartų. Mūsų bažnyčioje Mišios įprastu laiku.
• Kitas sekmadienis – taip pat ir tėvo diena. Po šv. Mišių – palaiminimas tėvams.
• Taip pat kitą sekmadienį rinkliava bus skirta popiežiaus apsilankymo Lietuvoje išlaidoms padengti.

Sekminių (2018 05 20) skelbimai

• Šiandien baigiasi Velykų laikas.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Gegužės 26 d., ateinantį šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Išvykstame 10.30, grįžtame apie 16.00 val. Auka apie 10 eurų. Kviečiame registruotis zakristijoje arba bažnyčios el. paštu.
• Prie Trakų Marijos ketiname nuvežti votą nuo mūsų bendruomenės. Jo gamyba kainuoja 200 eurų. Kviečiame kas nori prisidėti laisva auka.
• Kitas sekmadienis – Šv. Trejybės iškilmė. Tądien dėl viešo renginio gatvės aplink bus uždarytos - skaičiuokite atvykimo į Mišias laiką. 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė.

III Velykų sekmadienio (2018 04 15) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Antradienį vykstame į piligrimystę į Romą. Norime nusivežti ir visos bendruomenės intencijas – kviečiu jas užrašyti ant lapelių.
• Ši savaitė – maldų už dvasinius pašaukimus savaitė. Kviečiu melstis asmeniškai. Po kiekvienų Mišių – malda už pašaukimus.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai prie įėjimo arba mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“, ten ir informacija, reikalinga pildant internetu. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Dėkojame už dalyvavimą „Pasninko dėžės“ akcijoje gavėnios metu. Surinkta apie 130 kg įvairių maisto produktų.
• Mūsų nuotraukų galerijoje galite rasti keletą akimirkų iš šių metų Didžiosios savaitės ir Velykų.

Šeštinių (2018 05 13) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Dėkojame už aukas, kurios bus skirtos katalikiškai žiniasklaidai paremti. Remkime ją ir skaitydami – zakristijoje galite įsigyti gegužės mėn. „Artumos“ numerį.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių. Šv. Mišių pabaigoje taip pat melsimės devyndienio į Šv.Dvasią maldomis.
• Kitas sekmadienis – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės.
• Gegužės 17 – 20 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate ir interneto svetainėje.
• Gegužės 26 d., šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Kelionė truks ~ 10.30 – 16.00 val. Auka nuo 10 iki 20 eurų. Kviečiame registruotis zakristijoje arba bažnyčios el. paštu.

II Velykų sekmadienio (2018 04 08) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai ir Gailestingumo vainikėliui.
• Rytoj – Viešpaties apreiškimo iškilmė, perkelta iš kovo 25 d. Šv. Mišios 17.30 val.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai zakristijoje arba mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“, ten ir informacija, reikalinga pildant internetu. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Balandžio 17 – 21 d. vykstame į piligrimystę į Romą. Norime nusivežti ir visos bendruomenės intencijas – pagalvokite ir kitą sekmadienį kviesime jas užrašyti ant lapelių.

VI Velykų sekmadienio (2018 05 06) skelbimai

• Netrukus – palaiminimas motinoms, o po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda. (9 val. – Po to prasidės adoracija, kas galite, kviečiu pasilikti).
• Turime naują „Artumos“ nr. – kviečiame įsigyti.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitą šeštadienį, gegužės 12 d. 11 val. Vilniaus v. Juozapo seminarija kviečia visus į Atvirų durų dieną. Informacija – plakate ir seminarijos interneto svetainėje.
• Kitas sekmadienis – Kristaus žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės. Taip pat tai visuomenės komunikavimo priemonių diena – rinkliava bus skirta katalikiškai žiniasklaidai paremti. 11 val. Mišiose – vaikučių Pirmoji Komunija.
• Gegužės 17 – 20 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate.
• Gegužės 26 d., šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Laikai ir aukos dydis bus patiklsinti vėliau. Numatoma kelionės trukmė – apie 5 – 6 val. Kviečiame registruotis zakristijoje.

Verbų sekmadienio (2018 03 25) skelbimai

• Seminarijos bendruomenės vardu dėkoju už aukas jiems paremti.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj Didysis Pirmadienis, bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios. Tai maldos už persekiojamus krikščionis diena – kviečiu už juos pasimelsti ir asmeniškai.
• Iki trečiadienio prieš Mišias ir, jeigu bus poreikis, po Mišių dar galima prieiti išpažinties. Nuo ketvirtadienio iki Velykų mūsų bažnyčioje išpažinčių nebebus klausoma.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Ketvirtadienį 10 val. Katedroje – Krizmos Mišios. Kas galite, ateikite pasimelsti už kunigus. 18.00 val. mūsų bažnyčioje – Paskutinės Vakarienės Mišios.
• Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją. 18.00 – Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Jų metu aukos bus renkamos Šv. Žemės krikščionims paremti. Didįjį penktadienį privalomas pasninkas.
• Velykų Nakties Mišios šeštadienį 20 val., Velykų dieną – 9.00 ir 11.00 val. Po keikvienų Velykų Mišių šventinami Velykų valgiai. Visų dienų pamaldų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Velykų dieną prasideda Dievo gailestingumo savaitė, kasdien po šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiriant 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą.
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

V Velykų sekmadienio (2018 04 29) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• (11.00 val.) Po Mišių kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Šiandien ir rytoj – paskutinės dienos internetu skirti 2 proc. mūsų bažnyčiai. Iš anksto dėkojame.
• Pradedame gegužės mėnesį. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, pusvalandį prieš Mišias – Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Tądien gegužinių pamaldų nebus.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Taip pat tai motinos diena. Po kiekvienų Mišių – ypatingas palaiminimas motinoms.
• Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Programą ir registracijos nuorodą rasite Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje . Kviečiame dalyvauti.

V gavėnios sekmadienio (2018 03 18) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj – kovo 19, šv. Juozapo iškilmė, todėl bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios.
• Trečiadienį, kovo 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius). Šv. Mišių tądien nebus.
• Kryžiaus kelią ateinantį penkadienį po Mišių praves mūsų bendruomenės Šv. Rašto maldos grupė. Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Kančios arba Verbų. Bus pašventintos verbos. Aukos renkamos kunigų seminarijos išlaikymui. Tai ir pasaulinė jaunimo diena – melsimės už jaunimą.
• Kviečiu dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldose – jų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Vakar su bendruomenės atstovais nuvežėme per Adventą surinktas aukas šv. Teresės šeimynai. Jie nuoširdžiai dėkoja už paramą. Nuotraukas iš apsilankymo netrukus bus galima rasti mūsų interneto svetainėje.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiriant 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą. Praeito sekmadienio – kovo 11-osios – rinkliava buvo patriotiška – 311 eurų, t.y. 3.11!
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

IV Velykų sekmadienio (2018 04 22) skelbimai

• Šiandien maldų už dvasinius pašaukimus diena. Kviečiu maldai už pašaukimus, o po baigiamosios Mišių giesmės - Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai. Dėkojame Dievui už naują vakar pašventintą mūsų vyskupijos kunigą (deja, tik vieną).
• Laimingai sugrįžome iš Romos. Įspūdžiai ir nuotraukos – mūsų bendruomenės Facebook paskyroje.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – mūsų interneto svetainėje, skyrelyje „Parama“, rasite informaciją, reikalingą deklaracijai užpildyti. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Ateinantį sekmadienį po 11 val. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.

IV gavėnios sekmadienio (2018 03 11) skelbimai

• Šiandien Nepriklausomybės atkūrimo diena – po palaiminimo sugiedosime Lietuvos himną.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti susitaikymo sakramentą. Mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius).
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadienias po Mišių (Ateinantį penkadienį mąstymus jam ruošia mūsų bendruomenės choras), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą šeštadienį vykstame pas šv. Teresės šeimyną nuvežti per Adventą surinktų aukų. Užsirašyti kelionei galima zakristijoje.
• Kitą šeštadienį po vakaro Mišių vargonininkė Gintarė kviečia liaudies dainų apie Lietuvą vakarui.
• Rugsėjo 22-23 d. į Lietuvą atvyksta popiežius Pranciškus, lankysis Vilniuje ir Kaune. Tiksli programa bus paskelbta artimiausiu laiku.

Puslapis 1 iš 8

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"