a
b
d
e

Sekminių (2018 05 20) skelbimai

• Šiandien baigiasi Velykų laikas.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Gegužės 26 d., ateinantį šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Išvykstame 10.30, grįžtame apie 16.00 val. Auka apie 10 eurų. Kviečiame registruotis zakristijoje arba bažnyčios el. paštu.
• Prie Trakų Marijos ketiname nuvežti votą nuo mūsų bendruomenės. Jo gamyba kainuoja 200 eurų. Kviečiame kas nori prisidėti laisva auka.
• Kitas sekmadienis – Šv. Trejybės iškilmė. Tądien dėl viešo renginio gatvės aplink bus uždarytos - skaičiuokite atvykimo į Mišias laiką. 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė.

Šeštinių (2018 05 13) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Dėkojame už aukas, kurios bus skirtos katalikiškai žiniasklaidai paremti. Remkime ją ir skaitydami – zakristijoje galite įsigyti gegužės mėn. „Artumos“ numerį.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių. Šv. Mišių pabaigoje taip pat melsimės devyndienio į Šv.Dvasią maldomis.
• Kitas sekmadienis – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės.
• Gegužės 17 – 20 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate ir interneto svetainėje.
• Gegužės 26 d., šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Kelionė truks ~ 10.30 – 16.00 val. Auka nuo 10 iki 20 eurų. Kviečiame registruotis zakristijoje arba bažnyčios el. paštu.

VI Velykų sekmadienio (2018 05 06) skelbimai

• Netrukus – palaiminimas motinoms, o po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda. (9 val. – Po to prasidės adoracija, kas galite, kviečiu pasilikti).
• Turime naują „Artumos“ nr. – kviečiame įsigyti.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitą šeštadienį, gegužės 12 d. 11 val. Vilniaus v. Juozapo seminarija kviečia visus į Atvirų durų dieną. Informacija – plakate ir seminarijos interneto svetainėje.
• Kitas sekmadienis – Kristaus žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės. Taip pat tai visuomenės komunikavimo priemonių diena – rinkliava bus skirta katalikiškai žiniasklaidai paremti. 11 val. Mišiose – vaikučių Pirmoji Komunija.
• Gegužės 17 – 20 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate.
• Gegužės 26 d., šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Laikai ir aukos dydis bus patiklsinti vėliau. Numatoma kelionės trukmė – apie 5 – 6 val. Kviečiame registruotis zakristijoje.

V Velykų sekmadienio (2018 04 29) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• (11.00 val.) Po Mišių kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Šiandien ir rytoj – paskutinės dienos internetu skirti 2 proc. mūsų bažnyčiai. Iš anksto dėkojame.
• Pradedame gegužės mėnesį. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, pusvalandį prieš Mišias – Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Tądien gegužinių pamaldų nebus.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Taip pat tai motinos diena. Po kiekvienų Mišių – ypatingas palaiminimas motinoms.
• Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Programą ir registracijos nuorodą rasite Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje . Kviečiame dalyvauti.

IV Velykų sekmadienio (2018 04 22) skelbimai

• Šiandien maldų už dvasinius pašaukimus diena. Kviečiu maldai už pašaukimus, o po baigiamosios Mišių giesmės - Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai. Dėkojame Dievui už naują vakar pašventintą mūsų vyskupijos kunigą (deja, tik vieną).
• Laimingai sugrįžome iš Romos. Įspūdžiai ir nuotraukos – mūsų bendruomenės Facebook paskyroje.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – mūsų interneto svetainėje, skyrelyje „Parama“, rasite informaciją, reikalingą deklaracijai užpildyti. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Ateinantį sekmadienį po 11 val. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.

III Velykų sekmadienio (2018 04 15) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Antradienį vykstame į piligrimystę į Romą. Norime nusivežti ir visos bendruomenės intencijas – kviečiu jas užrašyti ant lapelių.
• Ši savaitė – maldų už dvasinius pašaukimus savaitė. Kviečiu melstis asmeniškai. Po kiekvienų Mišių – malda už pašaukimus.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai prie įėjimo arba mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“, ten ir informacija, reikalinga pildant internetu. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Dėkojame už dalyvavimą „Pasninko dėžės“ akcijoje gavėnios metu. Surinkta apie 130 kg įvairių maisto produktų.
• Mūsų nuotraukų galerijoje galite rasti keletą akimirkų iš šių metų Didžiosios savaitės ir Velykų.

III gavėnios sekmadienio (2018 03 04) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių - adoracija. Taip pat tai maldos už pasaulio lietuvius diena. Kviečiu pasiskaityti tai progai skirtą žinią.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti Susitaikymo Sakramentą.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir jų lankomoms skurstančioms šeimoms.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (DĖMESIO! Ateinantį penktadienį, kovo 9 d., Kryžiaus kelio nebus!), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą penktadienį nuo 18.30 Vilniaus arkikatedroje – popiežiaus Pranciškaus pradėta maldos akcija "24 val. Viešpačiui". Informacija plakate ir interneto svetainėje katedra.lt.
• Kitas sekmadienis – kovo 11. Po Mišių sugiedosime Lietuvos himną.
• Zakristijoje kviečiu įsigyti žurnalo „Artuma“ kovo mėn. nr.

II Velykų sekmadienio (2018 04 08) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai ir Gailestingumo vainikėliui.
• Rytoj – Viešpaties apreiškimo iškilmė, perkelta iš kovo 25 d. Šv. Mišios 17.30 val.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai zakristijoje arba mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“, ten ir informacija, reikalinga pildant internetu. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Balandžio 17 – 21 d. vykstame į piligrimystę į Romą. Norime nusivežti ir visos bendruomenės intencijas – pagalvokite ir kitą sekmadienį kviesime jas užrašyti ant lapelių.

II gavėnios sekmadienio (2018 02 25) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldai.
• Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga išsikabinome plakatą, jis mums primins šią tiesą visus šiuos metus.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (išskyrus kovo 9), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Ateinantį sekmadienį – kovo 4-oji, šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, diena. Kadangi tai III gavėnios sekmadienis, liturginė šventė keliama į šeštadienį, kovo 3 d. Mūsų bažnyčioje šv. Kazimiero iškilmės šv. Mišių nebus, tačiau raginu dalyvauti Mišiose Katedroje, kur guli jo palaikai. Be to, visą savaitgalį Katedroje vyks šventės renginiai. Informacija katedra.lt ir plakate prie durų.
• Kitą savaitgalį vyks Kaziuko mugė, todėl gatvės aplink mus bus uždarytos. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių - adoracija. Taip pat tai maldos už pasaulio lietuvius diena.

Verbų sekmadienio (2018 03 25) skelbimai

• Seminarijos bendruomenės vardu dėkoju už aukas jiems paremti.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj Didysis Pirmadienis, bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios. Tai maldos už persekiojamus krikščionis diena – kviečiu už juos pasimelsti ir asmeniškai.
• Iki trečiadienio prieš Mišias ir, jeigu bus poreikis, po Mišių dar galima prieiti išpažinties. Nuo ketvirtadienio iki Velykų mūsų bažnyčioje išpažinčių nebebus klausoma.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Ketvirtadienį 10 val. Katedroje – Krizmos Mišios. Kas galite, ateikite pasimelsti už kunigus. 18.00 val. mūsų bažnyčioje – Paskutinės Vakarienės Mišios.
• Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją. 18.00 – Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Jų metu aukos bus renkamos Šv. Žemės krikščionims paremti. Didįjį penktadienį privalomas pasninkas.
• Velykų Nakties Mišios šeštadienį 20 val., Velykų dieną – 9.00 ir 11.00 val. Po keikvienų Velykų Mišių šventinami Velykų valgiai. Visų dienų pamaldų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Velykų dieną prasideda Dievo gailestingumo savaitė, kasdien po šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiriant 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą.
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

I gavėnios sekmadienio (2018 02 18) skelbimai

• Kviečiu po paskutinės giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldai. Ją nuo šiol sekmadieniais kalbėsime visus šiuos metus. Esate kviečiami kalbėti ir asmeniškai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms. Mūsų bažnyčioje susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. Kviečiame pasiskaityti popiežiaus žinią gavėnios proga.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės ses. glob. vargšams.
• Ateinantį penktadienį – pasninkas ir malda už taiką pasaulyje (ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane) popiežiaus kvietimu.
• Ketvirtadienį – apaštalo Petro sosto šventė. Už katedros aplankymą, sukalbant Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimą bei įvykdžius kitas būtinas sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (išskyrus kovo 9), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 23 – 25 d. kviečia 18-35 m. vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. D. Trijonio pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

V gavėnios sekmadienio (2018 03 18) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj – kovo 19, šv. Juozapo iškilmė, todėl bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios.
• Trečiadienį, kovo 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius). Šv. Mišių tądien nebus.
• Kryžiaus kelią ateinantį penkadienį po Mišių praves mūsų bendruomenės Šv. Rašto maldos grupė. Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Kančios arba Verbų. Bus pašventintos verbos. Aukos renkamos kunigų seminarijos išlaikymui. Tai ir pasaulinė jaunimo diena – melsimės už jaunimą.
• Kviečiu dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldose – jų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Vakar su bendruomenės atstovais nuvežėme per Adventą surinktas aukas šv. Teresės šeimynai. Jie nuoširdžiai dėkoja už paramą. Nuotraukas iš apsilankymo netrukus bus galima rasti mūsų interneto svetainėje.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiriant 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą. Praeito sekmadienio – kovo 11-osios – rinkliava buvo patriotiška – 311 eurų, t.y. 3.11!
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

VI eilinio sekmadienio (2018 02 11) skelbimai

• Po palaiminimo, vienydamiesi su Lietuvos vyskupais ir visais tikinčiasiais, kalbėsime Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldą (žr. Lietuvos vyskupų kreipimąsi). Nuo šiol ja melsimės kas sekmadienį visus šiuos Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, metus. Ją esate kviečiami kalbėti ir asmeniškai.
• Zakristijoje kviečiu įsigyti vasario mėn. žurnalo „Artuma“ nr., skirtą laisvės temai.
• Šiandien - pasaulinė ligonių diena. Po 9 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje teikiamas ligonių sakramentas. Jį rekomenduojame priimti sunkiomis arba lėtinėmis ligomis sergantiems, taip pat kartą per metus visiems virš 75 m. amžiaus žmonėms. Pasirengti šiam sakramentui dera atliekant išpažintį.
• Sveikiname 11 val. Mišių chorą su 2 metų gyvavimu.
• Trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios 17.30. tądien privalomas pasninkas. Šia diena pradedame gavėnią, kurios metu Bažnyčia kviečia į uolesnę maldą, pasninką ir gerus darbus.
• Kviečiame kartu švęsti Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį. Vasario 16 d. šv. Mišios už Lietuvą 11 val. Vakare tądien šv. Mišių nebus. Nors tai gavėnios penktadienis, Lietuvos vyskupai tądien atleidžia nuo pasninko. Vasario 17 d., kitą šeštadienį, 18.30 kviečiame į dainų apie Lietuvą vakarą bendruomenės kambaryje.

IV gavėnios sekmadienio (2018 03 11) skelbimai

• Šiandien Nepriklausomybės atkūrimo diena – po palaiminimo sugiedosime Lietuvos himną.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti susitaikymo sakramentą. Mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius).
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadienias po Mišių (Ateinantį penkadienį mąstymus jam ruošia mūsų bendruomenės choras), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą šeštadienį vykstame pas šv. Teresės šeimyną nuvežti per Adventą surinktų aukų. Užsirašyti kelionei galima zakristijoje.
• Kitą šeštadienį po vakaro Mišių vargonininkė Gintarė kviečia liaudies dainų apie Lietuvą vakarui.
• Rugsėjo 22-23 d. į Lietuvą atvyksta popiežius Pranciškus, lankysis Vilniuje ir Kaune. Tiksli programa bus paskelbta artimiausiu laiku.

V eilinio sekmadienio (2018 02 04) skelbimai

• Zakristijoje kviečiu įsigyti Grabnyčių žvakių ir vasario mėn. žurnalo „Artuma“ nr., skirtą laisvės temai.
• Kitas sekmadienis – vasario 11-oji, pasaulinė ligonių diena. Po 9 val. Mišių bus teikiamas ligonių sakramentas. Jį rekomenduojame priimti sunkiomis arba lėtinėmis ligomis sergantiems, taip pat kartą per metus visiems virš 75 m. amžiaus žmonėms. Pasirengti šiam sakramentui dera atliekant išpažintį.
• Kitą sekmadienį kalbėsime Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldą (žr. Lietuvos vyskupų kreipimąsi) .
• Vasario 16 d. šv. Mišios už Lietuvą 11 val. Vakare tądien šv. Mišių nebus.

Puslapis 1 iš 8

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"