a
b
d
e

VI Velykų sekmadienio (2016 05 01) skelbimai

• Sveikinam mamas. Mišių pabaigoje joms bus suteiktas specialus šios dienos palaiminimas.
• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis – tarp Mišių Švč. Sakramento adoracija ir Gailestingumo jubiliejaus malda.
• Zakristijoje gegužės mėn. „Artuma“ – su temomis apie motinystę.
• Po Mišių – Gailestingumo vainikėlis, kurį šįkart kalbėsime su Devyndienio malda kongreso intencija Vilniaus arkivyskupo prašymu.
• Ačiū: už aukas Ukrainai (surinkta beveik 600€); skyrusiems 2 proc. pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Kitą sekmadienį aukos renkamos katalikiškai žiniasklaidai.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Reikia užsiregistruoti – šiandien paskutinė diena. Minimalus dalyvio krepšelis 4 €.
• Mūsų bažnyčioje gegužės 7 d. vyks kongreso programos paskaitos: 10.00 Dievas ieško žmogaus, žmogus ieško Dievo. Apie maldą ir jos svarbą žmogaus gyvenime. - Šv. Benedikto vienuolyno Prioras t. Kazimieras; 12.00 Šventvagiškas piktnaudžiavimas gailestingumu - Šv. Jono vienuolyno brolis Jonas.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio. Tačiau kadangi tai kongreso pradžia, nedarysime Pirmojo penktadienio pamaldų, t.y. nebus Švč. Sakramento išstatymo ir Švč. Jėzaus Širdies litanijos.
• Kitas sekmadienis – Šeštinės, Kristaus žengimas į dangų. Nebus 11 val. Mišių – visi kviečiami į kongresą.
• Pradedame gegužės mėn., skirtą Marijai. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebus.

V Velykų sekmadienio (2015 04 24) skelbimai

• (9 val.) Po Šv. Mišių – Gailestingumo vainikėlis, 11.00 Šv. Mišiose – Pirmoji Komunija.
• Šiandien popiežiaus prašymu renkame aukas Ukrainos tautai. Dėkojame už suaukotas lėšas.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Reikia užsiregistruoti kongresas.lt. Minimalus dalyvio krepšelis 4 eurai. Gegužės 8 d. nebus 11 val. Šv. Mišių – visi kviečiami į kongresą.
• Mūsų bažnyčioje gegužės 7 d. vyks kongreso programos paskaitos: 10.00 "Dievas ieško žmogaus, žmogus ieško Dievo. Apie maldą ir jos svarbą žmogaus gyvenime" - Šv. Benedikto vienuolyno Prioras t. Kazimieras; 12.00 "Šventvagiškas piktnaudžiavimas gailestingumu" - Šv. Jono vienuolyno brolis Jonas.
• Penktadienį į Motinos Teresės seserų "Sriubos valgyklą" nuvežti pasninko dėžės produktai. Ačiū visiems aukojusiems per gavėnią, pasninko dėžės koordinatoriui ir padėjusiems nuvežti produktus. Kitą sekmadienį paprašysim trumpai pasidalinti. Nuotraukas galite rasti parapijos Veidaknygės paskyroje.
• Kitas sekmadienis – Motinos diena. 9.00 Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Tai ir pirmasis mėnesio sekmadienis – tarp Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija.
• Nuo kito sekm. pradėsime gegužės mėn. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Sekmadieniais nebus.

IV Velykų sekmadienio (2016 04 17) skelbimai

• Po Mišių – Gailestingumo vainikėlis
• 9 val. Mišiose: po šių Mišių – pirmoji katechezė Gailestingumo metų proga (buvo nutarta surengti 3 katechezių ciklą).
• Kitą sekmadienį, balandžio 24 d., 11.00 val. Mišiose - Pirmoji Komunija. Šią savaitę kviečiame asmeninėse maldose prisiminti ją priimsiančius vaikus.
• Kitą sekmadienį popiežiaus kvietimu rinkliava skiriama Ukrainai.
• Balandžio 21 d. 16.00 - 19.00 Vilniaus Arkivyskupijos Caritas „Motinos ir vaiko globos namai“ kviečia į kaimynų šventę. raginu nueiti. Apsilankykiti šiuose namuose - vienas iš mūsų bendruomenės projektų Gailestingumo metams.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Organizatoriai prašo priimti piligrimus namo. Kas galite - kreipkitės į koordinatorę Silvą Ignatavičienę.

III Velykų sekmadienio (2016 04 10) skelbimai

• Po Mišių – Gailestingumo vainikėlis. Po 11 val. Mišių – ir katechezė Pirmosios Komunijos vaikų tėveliams).
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ balandžio mėn. nr.
• Bendruomenės atstovai vyko į piligrimystę į Romą, meldėmės ir visos bendruomenės intencijomis. Būtinai pasidalinsime įspūdžiais ir patirtimis - sekite info.
• Ateinantį šeštadienį, balandžio 16 d., 10.00 – 14.30 Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į mokslinę konferenciją. Programa interneto svetainėje seminarija.lt.
• Kitas sekmadienis – Gerojo ganytojo sekmadienis. Meldžiamasi už kunigus ir pašaukimus į kunigystę.
• Taip pat kitą sekmadienį – pirmoji katechezė Gailestingumo metų proga (buvo nutarta surengti 3 katechezių ciklą). Prasidės po 9.00 Mišių (~ 10.00 val.) ir baigsis prieš 11 val. Mišias.
• Balandžio 21 d. 16.00 - 19.00 Vilniaus Arkivyskupijos Caritas „Motinos ir vaiko globos namai“ kviečia į kaimynų šventę. raginu nueiti. Apsilankykiti šiuose namuose - vienas iš mūsų bendruomenės projektų Gailestingumo metams.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Organizatoriai prašo priimti piligrimus namo. Kas galite - kreipkitės į koordinatorę Silvą Ignatavičienę.

II Velykų sekmadienio (2016 04 03) skelbimai

• Šis sekmadienis - pirmasis mėnesio, tad tarp 9 ir 11 val. Mišių – Adoracija ir Gailestingumo metų malda.
• Po Mišių kviečiame melstis Gailestingumo vainikėlį.
• Zakristijoje - Žurnalo „Artuma“ balandžio mėn. nr.
• Šiandien baigiasi Velykų aštuondienis, bet Velykų džiaugsmas tęsiasi iki pat Sekminių.
• Rytoj – Viešpaties Apreiškimo šventė (atkelta iš kovo 25 d.). Kadangi pirmadienis, šv. Mišių mūsų bažn. nebus.
• Gailestingumo metų proga įsigijome ir pasikabinome garbinimui Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Jį pašventinsime šiandien per 11 val. Mišias. Jis šioje vietoje kabės iki Gailestingumo metų pabaigos, vėliau bus pakabintas savo nuolatinėje vietoje.
• Antradienį bendruomenės atstovai išvykstame į piligriminę kelionę į Romą, nusivešime ir jūsų intencijas. Prašome palydėti malda. Naujienas sekite Veidaknygėje.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Organizatoriai prašo priimti piligrimus namo – žr. skrajutes.
• Kitą sekmadienį – katechezė Pirmosios Komunijos vaikų tėveliams.

Velykų sekmadienio (2016 03 27) skelbimai

• Dėkoju visiems padėjusiems paruošti ir švęsti liturgiją, mūsų neseniai susibūrusiam chorui ir jo vadovei Gintarei.
• Po Mišių pasveikinkite vieni kitus su Prisikėlimu: „Kristus prisikėlė! – Iš tiesų prisikėlė!“
• Švęskite Velykas namie: prie stalo užsidekite (Velyknakčio) žvakę, persižegnokite švęstu vandeniu, pasimelskite, pasveikinkite vieni kitus, papasakokite vaikams apie Velykas.
• II Velykų dieną Mišios 11 val., po to įprasta tvarka.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 30 min. prieš Mišias – Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – Dievo Gailestingumo sekmadienis. Tai taip pat pirmasis mėnesio sekmadienis, tad tarp 9 ir 11 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Gailestingumo šventovė kviečia į Gailestingumo savaitę: programa plakate ir lankstukuose prie durų.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Organizatoriai prašo priimti piligrimus namo – žr. skrajutes. Galinčius priimti registruosime po Velykų.
• Kviečiame skirti 2 proc. Pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai: tą galima padaryti internetu arba užpildant blanką (rasite prie durų). Iš anksto dėkojame.
• Sekmadienio skelbimus ir kitą informaciją, taip pat Gailestingumo metų mūsų bendruomenėje pasiūlymus ir planus galite rasti mūsų interneto svetainėje onosbaznycia.lt, įspūdžius apie įvykius ir informaciją – mūsų Veidaknygės (Facebook) paskyroje.

III gavėnios sekmadienio (2016 02 28) skelbimai

• Po šv. Mišių kviečiu pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai. Zakristijoje galite įsigyti paveiksliukų su šia malda, taip pat ir knygučių.
• Šiandien po 11 val. šv. Mišių – katechezė Pirmosios Komunijos vaikų tėveliams.
• Ateinantis penktadienis – šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, diena. Šv. Mišios 17.30. Tai taip pat pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 30 min. prieš Mišias – Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Tądien nebus klausoma išpažinčių. Po šv. Mišių - Kryžiaus kelias.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Tai taip pat maldos už pasaulio lietuvius diena.
• Penktadienį – sekmadienį vyks Kaziuko mugė: skaičiuokime, kad atvykimas iki bažnyčios bus sudėtingesnis, todėl iš namų išvykime anksčiau.
• Kviečiame prisijungti prie gavėnios pamaldumų: Graudūs verksmai giedami trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!), Kryžiaus kelias einamas penktadieniais po šv. Mišių. Kovo 11 d. Kryžiaus kelią paruoš mūsų bendruomenės pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui grupė.
• Prašome paremti mūsų bažnyčią, skiriant 2 proc. pajamų mokesčio. Tą galima padaryti internetu arba užpildyti blanką zakristijoje.
• Kino teatruose pradėtas rodyti filmas „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“. Patariame nueiti.

Verbų sekmadienio (2016 03 20) skelbimai

• Seminarijos bendruomenės vardu dėkoju už aukas seminarijos išlaikymui.
• Rytoj – Didįjį Pirmadienį, kovo 21 d., šv. Mišios 17.30. 
• Didįjį Trečiadienį, kovo 23 d., Susitaikymo pamaldos 17.30, po jų šv. Mišios. Tai paskutinė galimybė iki Velykų atlikti išpažintį mūsų bažnyčioje. Per Didįjį Tridienį išpažinčių nebus klausoma. Iki šios dienos taip pat dar galime pildyti pasninko dėžę, o tądien ji bus nuimta. Primename, kad į pasninko dėžę surinktus produktus skirsime Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir jų lankomoms skurstančioms šeimoms.
• Didįjį Ketvirtadienį, kovo 24 d., 10.00 kviečiame į Krizmos Mišias Vilniaus arkikatedroje, per kurias šventinami aliejai ir kunigai atnaujina savo kunigystės pažadus. Didžiojo Ketvirtadienio vakare baigiasi gavėnia, įžengiame į Didijį Tridienį - Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimą.
• Mišių ir pamaldų tvarka Didįjį Tridienį:
   1) Kovo 24 d. Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišios 18.00. Jose giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos choralistai.
   2) kovo 25 d., Didįjį Penktadienį:
    a) šią dieną privalomas pasninkas!;
    b) mūsų bažnyčios bendruomenės Kryžiaus kelias 11.00 Vilniaus Kalvarijose;
   c) Kryžiaus pagebimo pamaldos mūsų bažnyčioje 18.00. Jose giedos grigališkojo choralo ansamblis „Vox clara“. Aukos renkamos Šventosios Žemės krikščionims.
   3) Kovo 26 d. Velyknakčio šv. Mišios 20.00. Mišių dalyviai turi turėti žvakes!
   4) kovo 27 d. Velykų ryto šv. Mišios 9.00. Jose giedos moterų choras "Liepos".
• Didįjį Penktadienį į Kryžiaus kelio maldą 10.50 renkamės prie Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio pradžios – Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios, kas nežino – 10.30 prieš Kalvarijų bažnyčios centrinį įėjimą. Kviesime įsijungti skaitant mąstymus. Kviečiame po vieną mąstymą prie pasirinktos stoties parengti patiems – kreiptis į zakristiją.
• Gyvename gailestingumo metus – mūsų bendruomenės pasiūlymus ir planus šiems metams galite rasti mūsų interneto svetainėje. Įsigijome Gailestingojo Jėzaus paveikslą – jį šiems metams iškabinsime kairiajame altoriuje.
• Gailestingumo šventovė kviečia į Gailestingumo savaitę: programa plakate ir skrajutėse prie durų.
• Kviečiame į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6 – 8 d. Organizatoriai prašo priimti piligrimus namo – žr. skrajutes. Galinčius registruosime po Velykų.
• Kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai: tą galima padaryti internetu arba užpildant blanką (rasite prie durų). Iš anksto dėkojame.
• Sekmadienio skelbimus ir kitą informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje, įspūdžius apie įvykius ir informaciją – mūsų Veidaknygės (Facebook) paskyroje.

II gavėnios sekmadienio (2016 02 21) skelbimai

• Po Mišių kviečiu pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai. Zakristijoje galite įsigyti paveiksliukų su šia malda, taip pat ir knygučių.
• Zakristijoje kviečiame įsigyti „Artumos“ žurnalo vasario nr.
• Šiandien filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ premjera. Dalyvaus atstovas ir iš mūsų bendruomenės. Nuo 26 d. rodys visuose Forum cinemas kino teatruose. Raginu nueiti pasižiūrėti.
•Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį, į kurį kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu bei apsvarstyti savo pašaukimą. Registruotis seminarijoje el. paštu arba telefonu.
• Kitą sekmadienį po 11 val. šv. Mišių – katechezė P.Kom. vaikų tėveliams.
• Gavėnios metu esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius.
• Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms. Budžiu klausykloje 30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias. Susitaikymo pamaldos Didįjį Trečiadienį (kovo 23 d.) 17.30.
• Kviečiame prisijungti prie gavėnios pamaldumų: Kryžiaus kelias einamas penktadieniais po šv. Mišių, Graudūs verksmai giedami trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms.

V gavėnios sekmadienio (2016 03 13) skelbimai

• Po baigiamosios giesmės kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Ateinantį šeštadienį – kovo 19-oji, Šv. Juozapo iškilmė. Šv. Mišios 11.00, o tądien vakare 17.30 – jau Verbų sekmadienio šv. Mišios.
• Kitas sekmadienis – Kristaus kančios, arba Verbų sekmadienis. Šventinsime verbas. Po 9 val. Mišių nekalbėsime vainikėlio.
• Didįjį trečiadienį – Susitaikymo pamaldos 17.30, po jų šv. Mišios.
• Mišių ir pamaldų tvarka Didįjį Tridienį:
   1) Kovo 24 d. Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišios 18.00. Jose giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos choralistai.
   2) kovo 25 d., Didįjį Penktadienį:
       a) mūsų bažnyčios bendruomenės Kryžiaus kelias 11.00 Vilniaus Kalvarijose;
       b) Kryžiaus pagebimo pamaldos mūsų bažnyčioje 18.00.
   3) Kovo 26 d. Velyknakčio šv. Mišios 20.00.
   4) kovo 27 d. Velykų ryto šv. Mišios 9.00. Jose giedos moterų choras "Liepos".
• Didįjį Penktadienį į Kryžiaus kelio maldą 10.50 renkamės prie Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio pradžios – Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios, kas nežino – 10.30 prieš Kalvarijų bažnyčios centrinį įėjimą. Kviesime įsijungti skaitant mąstymus. Kviečiame po vieną mąstymą prie pasirinktos stoties parengti patiems – kreiptis į zakristiją.
• Gyvename gailestingumo metus – mūsų bendruomenės pasiūlymus ir planus šiems metams galite rasti mūsų interneto svetainėje. Vienas iš planų – bendruomenės atstovų kelionė į Romą, suplanuota IV.5-9 d. Norime nusivežti visos bendruomenės intencijas. Raginame ant paruoštų lapelių užrašyti vieną intenciją, kurią norite kad nuvežtume į Romą ir ja pasimelstume prie apaštalų kapų.
• Kviečiame skirti 2 proc. Pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Iš anksto dėkojame.

I gavėnios sekmadienio (2016 01 14) skelbimai

• Šiandien - šv. Valentino diena, todėl netrukus bus suteiktas palaiminimas šeimoms.
•Po baigiamosios šv. Mišių giesmės - Gailestingumo vainikėlio malda. Kviečiu zakristijoje įsigyti paveiksliukų su šia malda, taip pat knygučių, pasakojančių apie jos atsiradimą.
•Kas galite, kviečiu nueiti į Gailestingumo metų renginį Bernardinų bažnyčioje ir Bažnytinio paveldo muziejuje – skelbimas prie durų.
• Zakristijoje galite įsigyti „Artumos“ žurnalo vasario mėn. nr.
• Antradienį Vasario 16 - oji - Lietuvos Nepriklausomybės diena. Mišios už Lietuvą 17.30. Po jų sugiedosime Lietuvos himną.
• Prasidėjo gavėnia – pasirengimo Velykoms laikas. Esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius.
•Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms (kunigas budės klausykloje 30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias). Susitaikymo pamaldos Didįjį Trečiadienį (kovo 23 d.) 17.30.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias - penktadieniais po šv. Mišių, Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms.

 

IV gavėnios sekmadienio (2016 03 06) skelbimai

• Šiandien I mėnesio sekmadienis: tarp 9 ir 11 val. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija. Jos metu: Gailestingumo vainikėlis ir Gailestingumo jubiliejaus metų malda.
• Ateinantis penktadienis – kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Šv. Mišios 17.30. Jų pabaigoje – Lietuvos himnas. Po šv. Mišių - Kryžiaus kelias, kurį paruoš mūsų bendruomenės jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimui, grupė. Kviečiame ateiti.
• Gyvename Gailestingumo metus – pasiūlymus ir planus, kaip galime juos išgyventi mūsų bendruomenėje, rasite mūsų interneto svetainėje. Vienas iš planų – bendruomenės atstovų kelionė į Romą, suplanuota IV.5-9 d. Norime nusivežti visos bendruomenės intencijas. Raginame pamąstyti vieną intenciją, kurią norite kad nuvežtume į Romą ir ja pasimelstume prie apaštalų kapų. Kitą sekmadienį kviesime ją užrašyti ant paruoštų lapelių.
• Pažiūrėkite ir kitus Gailestingumo metų planus ir pasiūlymus. Kviesime įsijungti.

Puslapis 8 iš 8

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"