a
b
d
e

Kristaus Karaliaus sekmadienio (2017 11 26) skelbimai

• Praeitą trečiadienį minėjome šv. Ceciliją, kuri yra bažnytinės muzikos ir chorų globėja. Ta proga sveikiname mūsų bendruomenės chorus ir vargonininkus.
• Ačiū už aukas kunigų seminarijos išlaikymui.
• Ateinantį šeštadienį baigiasi liturginiai metai, vakare prasideda Adventas. Per vakaro Mišias užžiebsime pirmąją Advento vainiko žvakę.
• Kitą sekmadienį – pirmasis Advento sekmadienis. Šventinsime kalėdaičius, jų bus galima įsigyti zakristijoje.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitą sekmadienį pas vaikus 11 val. Mišiose apsilankys šv. Mikalojus, kurį minime gruodžio 6 d.
• Advento metu vyks akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką bus galima įsigyti žvakelių, kurias galėsite panaudoti Advento vainikui.
• Kviečiame į bendruomenės Advento rekolekcijas, kurios vyks gruodžio 15 – 17 d. Senuosiuose Trakuose. Jas ves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Auka: 30 eurų asmeniui. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą mob. tel. 8 620 76941, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..

XXXIII eilinio sekmadienio (2017 11 19) skelbimai

• Šiandien baigiasi pal. T. Matulionio metai. Po 11 val. Mišių paveikslas bus išneštas.
• Kitą sekmadienį – Kristus Karalius. Aukos bus renkamos kunigų seminarijos išlaikymui.
• Kviečiame į bendruomenės Advento rekolekcijas, kurios vyks gruodžio 15 – 17 d. Senuosiuose Trakuose. Jas ves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Auka: 30 eurų asmeniui. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą mob. tel. 8 620 76941, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..
• Organizatoriai kviečia į Lyderystės konferenciją. Info plakate.
• VA Caritas kviečia savanoriauti „benamio prakartėlėje“. Akcijos laikotarpiu (2017 12 03 – 2018 01 06) už auką platinti Carito žvakes ir „Laikinųjų namų“ gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės (Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje esančių šv. Kryžiaus namų kieme) - per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą vienam žmogui. Akcija skirta paremti Carito Laikinuosius namus, kuriuose vienu metu prieglobstį gali rasti 70 žmonių. Registruotis: Daiva Kanevičienė tel. 862012223, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

XXXII eilinio sekmadienio (2017 11 12) skelbimai

• (11 val.) Šiandien po Mišių – katechezė Pirmosios Komunijos vaikų tėvams.
• Prasidėjo Aušros Vartų atlaidai: programa skelbime ir Aušros Vartų interneto svetainėje.
• Lapkričio 16 d. – Mergelė Marija, Gailestingumo Motina. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje išvakarėse (lapkričio 15 d.) ir pačią lapkričio 16 d. 17.30.
• VA Caritas kviečia savanoriauti „benamio prakartėlėje“. Akcijos laikotarpiu (2017 12 03 – 2018 01 06) už auką platinti Carito žvakes ir „Laikinųjų namų“ gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės (Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje esančių šv. Kryžiaus namų kieme) - per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą vienam žmogui. Akcija skirta paremti Carito Laikinuosius namus, kuriuose vienu metu prieglobstį gali rasti 70 žmonių. Registruotis: Daiva Kanevičienė tel. 862012223, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

XXXI eilinio sekmadienio (2017 11 05) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis: tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – adoracija.
• Tęsiasi Vėlinų aštuondienis iki lapkričio 8 d. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Artėja Aušros Vartų atlaidai: programa skelbime ir lankstukuose.
• Galite įsigyti „Artumos“ lapkričio mėn. nr.

XXX eilinio sekmadienio (2017 10 29) skelbimai

• (11 val.) Po šv. Mišių kviečiame rožinio maldai. Šiandien rožinį praves patarnautojai.
• (11 val.) Po rožinio maldos – sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.
• Vėlinų aštuondienis nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d.: bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Visų Šventųjų iškilmės Mišios: išvakarėse, spalio 31 d. 17.30, Lapkričio 1 d. 11.00 ir 17.30 (pastarosios – Vėlinių oktavos intencija).
• Vėlinių Mišios: 11.00 ir 17.30.
• Visų Šventųjų dieną vyskupai kviečia į Mišias Antakalnio kapinėse 15 val.

XXIX eilinio sekmadienio (2017 10 22) skelbimai

• Šiandien misijų sekmadienis. Surinktos aukos skiraimos misijų veiklai paremti.
• Spalio mėn. kviečiame rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Šiandien rožinį praves bendruomenės choras.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius.
Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Kitą sekmadienį 9 val. Mišiose dalyvaus ir pora giesmių giedos operos solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių ji kviečia trumpam koncertui.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius spalio mėn. Po šv. Mišių kviečiame sekmadienio arbatėlei.

XXIII eilinio sekmadienio (2017 09 10) skelbimai

• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka bus nuo 5 iki 10 eurų – patikslinsime vėliau.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitą sekmadienį, rugsėjo 17 d., 10.30 mūsų bendruomenės choras kviečia į atvirą repeticiją pasimokyti giesmių. Repeticija vyks bažnyčioje.
• Vyskupai kviečia melstis už taiką. Pradėjus Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos metus, ir minint 100-metį nuo Fatimos apsireiškimų, kuriuose Marija kvietė melstis už taiką, vyskupai rašo: „atsiliepkime į Marijos kvietimą. Nesiliaujant karui Artimuosiuose Rytuose, kylant įtampai Pietryčių Azijoje, Europą vis supurtant terorizmo aktams, nerimstant ir mūsų regionui, melskime Švenčiausiąją Dievo Motiną taikos pasauliui ir mūsų šaliai.“

XXVIII eilinio sekmadienio (2017 10 15) skelbimai

• Spalio mėn. kviečiu rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Palydėkime malda šį savaitgalį prasidedančias jaunuolių ir vaikų pasirengimo sakramentams grupes, o taip pat ketvirtadienį prasidedančią suaugusiųjų pasirengimo sakramentams grupę.
• Penktadienį – šeštadienį (10.20-21 d.) vyks maisto banko akcija. Caritas kviečia ne tik nupirkti jiems produktų, bet ir pasavanoriauti padedant juos surinkti.
• Kitas sekmadienis (spalio 22 d.) – misijų diena. Aukos bus skirtos misijų veiklai paremti.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką.
• Praeitą sekm. įvyko autoįvykis: perėjoje prie mūsų bažn. buvo partrenkta mergina. Liudininkai kviečiami atsiliepti.

XXII eilinio sekmadienio (2017 09 03) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnąlo „Artuma“ rugsėjo mėn. nr.
• Rugsėjo 1-8 d. esam kviečiami į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidus. Programa plakate ir interneto svetaineje trakubaznycia.lt. Šiandien ši bažnyčia popiežiaus patvarkymu skelbiama bazilika. Taip pat prasidėjo ir šio paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.
• Rugsėjo 8 d. – Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios išvakarėse, rugsėjo 7 d., ir pačią rgsėjo 8 d. 17.30.
• Kitą sekmadienį dėl viešo renginio gatvės senamiestyje bus uždarytos. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.
• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka bus nuo 5 iki 10 eurų – patikslinsime vėliau.

XXVI eilinio sekmadienio (2017 10 01) skelbimai

• Pradėjome spalio mėn. Kviečiu pasilikti rožinio maldai, kuri bus už taiką. Rožinį kalbėsime ir šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Dar labai trūksta jaunuolių Sutvirtinimo grupei – kas pažįstate, paraginkite. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Spalio 8 d. tarp šv. Mišių – katechezė apie pal. Teofilių, kurią ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. S. Bužauskas. Visus labai kviečiame.
• Plakate prie durų rasite Bernardinų parapijoje vyksiančių atlaidų programą. Kadangi tai mūsų kaimynai ir esame jų parapijoje, turėdami galimybių nueikite.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ spalio mėn. nr.
• Džiugi žinia: užvakar popiežius Pranciškus paskyrė mūsų vyskupijai dar vieną vyskupą pagalbininką – kun. Darių Trijonį iš Telių vyskupijos.

XXI eilinio sekmadienio (2017 08 27) skelbimai

• Šiandien 11 val. Mišiose meldžiamės už bendruomenės narius, gimusius liepos ir rugpjūčio mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Rugsėjo 1-8 d. esam kviečiami į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidus. Programa plakate ir interneto svetaineje trakubaznycia.lt.
• Rugsėjo 2 d., kitą šeštadienį, jaunimo piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus. Jaunimas kviečiamas dalyvauti. Programa plakate ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje.
• Bernardinai.lt prašo paramos, kad galėtų išsilaikyti, iki gaus naujų projektų. Kaip paremti, galite rasti Bernardinai.lt svetainėje.

XXV eilinio sekmadienio (2017 09 24) skelbimai

• Šiandien minime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Visus vairuotojus raginu pasirūpinti ir pašventinti savo automobilius. Išeidami pasiimkite paveiksliuką su vairuotojo malda.
• Šiandien po 11 val. Mišių – sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.
• Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Išvykstame 9.30 nuo bažnyčios, grįžti planuojame apie 16 val. Auka nuo 5 iki 10 eurų – aukokite kiek kas galite.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.
• Kitą sekmadienį taip pat pradedame spalio mėn. Rožinį kalbėsime šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Taip pat šiemet kalbėsime ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Ateinantį sekmadienį bus rožinis už taiką, jį praves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Kitais sekmadieniais rožinį ves mūsų bendruomenės maldos grupės.
• Spalio 8 d. tarp šv. Mišių – katechezė apie pal. Teofilių, kurią ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. S. Bužauskas. Visus labai kviečiame.

XX eilinio sekmadienio (2017 08 20) skelbimai

• Bažnyčios rektorius kun. Žydrūnas išvykęs iki ketvirtadienio. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl Krikštų, Santuokų ir kitų reikalų – į rektorių jam grįžus.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius liepos ir rugpjūčio mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.

XXIV eilinio sekmadienio (2017 09 17) skelbimai

• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka nuo 5 iki 10 eurų – aukokite kiek kas galite.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitą sekmadienį, rugsėjo 24 d., 10.30 mūsų bendruomenės choras kviečia į atvirą repeticiją pasimokyti giesmių. Repeticija vyks bažnyčioje.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius rugsėjo mėn. Po šv. Mišių - sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.

XIX eilinio sekmadienio (2017 06 13) skelbimai

• Antradienį rugpjūčio 15-oji - Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Tai katalikams privaloma šventė - reikia dalyvauti šv. Mišiose. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 ir 17.30.
• Kitą sekmadienį, rugpjūčio 20 d., dėl viešo renginio centre bus ribojamas eismas. Planuokite atvykimo į šv. Mišias laiką.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"