a
b
d
e

Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės (2017 01 01) skelbimai

• Šiandien Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos išklimė, Kalėdų aštuondienio užbaiga, Pasaulinė taikos diena, naujieji civiliniai metai, Lietuvoje – Lietuvos vėliavos diena. Šiandien už himno „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ giedojimą, įvykdžius kitas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai.
• Ačiū už aukas karitatyviniams tikslams. Iš viso surinkti 904 eurai. 700 eurų perduosime šv. Teresės šeimynai. Vysktame pas juos sausio 7 d. - norinčius važiuoti kviečiame registruotis.
• Kviečiame įsigyti „Artumos“ sausio mėn. nr.
• Nors kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, bet adoracijos nebus.
• Kitą sekmadienį – Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) šventė. Bus šventinama kreida ir auksas.
• Pirmadienį po Trijų karalių - Kristaus Krikštas ir Kalėdų laiko pabaiga. Šv. Mišios 17.30 už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų tėvelius.
• Kvietimas į maldos grupę (sako pasauliečiai). Bendruomenėje renkama maldos grupė. Pirmas susirinkimas sausio 11 d. (trečiadienį) po vakaro šv. Mišių. Norintys gali kreiptis į bendruomenės narę Laurą Sintiją tel. 8 682 02745.
• Vilniaus arkivyskupijoje vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Mūsų bažnyčioje ji vyks sausio 12 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 val. iki 21.00 val. Kviečiame užsirašyti valandai pabudėti.

Kūčių ir Kalėdų (2016 12 24 - 25) skelbimai

• Sveikinu visus su šv. Kalėdomis – Kristaus Gimimu. Džiaukimės šiuo didžiu mūsų išganymo įvykiu. Nepamirškime sėsdami prie Kalėdų stalo padėkoti Dievui, sukalbėdami maldą.
• (tik 24 d.) Kalėdų dieną šv. Mišios sekmadienio tvarka. 9 val. šv. Mišiose giedos moterų choras „Liepos“.
• Antrąją Kalėdų dieną, XII. 26, šv. Mišios 11 val. Po šv. Mišių – bendruomenės šventė. Kviečiame ateiti.
• XII. 27, trečiąją Kalėdų dieną, šv. Mišios 17.30. Tądien, minint šv. apaštalą ir evangelistą Joną, pagal tradiciją laiminamas vynas.
• XII. 28 d. mūsų bendruomenės jaunimas išvyksta į Taize krikščioniško jaunimo naujametinį susitikimą Rygoje – palydėkime juos malda.
• XII. 30 – Šv. Šeimos šventė. Šv. Mišios 17.30 už visas šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras.
• XII. 31 padėkos šv. Mišios 17.30, po jų - himnas „Tave Dieve garbinam“ ir adoracija iki 19 val.
• Kitą sekmadienį, I. 1 – Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, Kalėdų aštuondienio užbaiga ir Naujieji civiliniai metai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
• Ačiū visiems, kurie prisidedate prie mūsų bažnyčios išlaikymo, taip pat skyrėte mūsų bažn. 2 % – 2016 m. paskirta 2300 eurų.
• Dėkoju visiems prisidėjusiems prie Advento ir Kalėdų paruošimo: akcijų organizavimo, eglutės papuošimo, prakartėlės įrengimo. Ačiū liturgiją ruošusiems ir patarnavusiems, chorui, p. Vidai už sakyklos, altoriaus užtiesalus ir naują liturginę altortiesę.
• Ateinantys metai skelbiami vysk. kankinio T. Matulionio metais. Vyskupų laišką galite rasti internete, mūsų svetainėje yra nuoroda.
• Kaip minėjau, neišeikite po Mišių, pasilikite pasveikinti vieni kitų ir pasidalinti kalėdaičiu.

IV Advento sekmadienio (2016 12 18) skelbimai

• Ačiū už praeito sekmadienio aukas karitatyviniams reikalams. Surinkome daugiau kaip 400 eurų. Kaip minėta, pusę jų skirsime Vilniaus arkivyskupijos Caritui, kitą pusę kartu su aukomis už Caritas žvakeles – šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Gyvenant Viešpaties laukimu, per Adventą dera priimti Susitaikymo sakramentą. Gruodžio 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus Susitaikymo pamaldos – kviečiame dalyvauti. Jų metu klausysimės Dievo žodžio, kartu pasirengsime išpažinčiai, o paskui bus galima prieiti asmeninės išpažinties pas vieną iš dalyvaujančių kunigų. Šv. Mišių tądien nebus.
• Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui.
• Piemenėlių Mišios ir prakartėlės šventinimas Kūčių vakarą (šeštadienį, gruodžio 24 d.) 20 val., Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) – sekmadienio tvarka. Kalėdų ryto Mišiose (9 val.) giedos moterų choras „Liepos“.
• Vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“ – skelbimą sako pasauliečiai: šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Įsigydami žvakelę gausite ir Caritas išleistą lankstuką su Advento maldomis. Už žvakales sudėtos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.
• Kvietimas į maldos grupę (sako pasauliečiai). Bendruomenėje renkama maldos grupė. Pirmas susirinkimas sausio 11 d. (trečiadienį) po vakaro šv. Mišių. Norintys gali kreiptis į bendruomenės narę Laurą Sintiją tel. 8 682 02745.

III Advento sekmadienio (2016 12 11) skelbimai

• Šį sekmadienį aukos renkamos karitatyviniams reikalams - ačiū už jas.
• Gyvenant Viešpaties laukimu, per Adventą dera priimti Susitaikymo sakramentą. Kunigas budi klausykloje prieš kiekvienas šv. Mišias. Gruodžio 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus Susitaikymo pamaldos – iš anksto kviečiame. šv. Mišių tądien nebus.
• Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių, taip pat žurnalo „Artuma“ gruodžio mėn. nr.
• Vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“ – skelbimą sako pasauliečiai: šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Įsigydami žvakelę gausite ir Caritas išleistą lankstuką su Advento maldomis. Už žvakales sudėtos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.
• Kitą sekmadienį gatvės aplink bus uždarytos dėl viešo renginio – atkreipkite dėmesį, leisdamiesi į kelią.

II Advento sekmadienio (2016 12 04) skelbimai

• Gyvenant Viešpaties laukimu, per Adventą dera priimti Susitaikymo sakramentą. Kunigas budi klausykloje prieš kiekvienas šv. Mišias. Gruodžio 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus Susitaikymo pamaldos – iš anksto kviečiame.
• Bendruomenės interneto svetainėje kviečiu trumpai pasiskaityti apie Gailestingumo metų mūsų bendruomenėje įvertinimą. Taip pat dar likę paveikslėlių, knygučių – kviečiu pasiimti.
• (9 val.) Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Šv. Mišių - Švč. Sakramento adoracija. Per 11 val. Mišias pas vaikus žada ateiti šv. Mikalojus.
• Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių, taip pat žurnalo „Artuma“ gruodžio mėn. nr.
• Parašų rinkimas už šeimą – skelbimą sako pasauliečiai: Vilniaus arkivyskupas J. E. G. Grušas kviečia prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“ ir pasirašyti, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Parašai renkami po šv. Mišių, pasirašyti galima ir internetu.
• Vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“ – skelbimą sako pasauliečiai: šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Žvakeles raginame naudoti ir Advento vainikui (gausite ir Caritas išleistą lankstuką su žvakių uždegimo maldomis). Už žvakales sudėtos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.
• Gruodžio 5 d. 19.00 val. seselių vargdienių namuose (Daukanto a. 3, prie prezidentūros) – knygos apie Pal. J. Matulaičio ir vysk. Būčio susirašinėjimą pristatymas. Informacija plakate ir seselių interneto svetainėje.
• Gruodžio 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios tiek išvakarėse (gruodžio 7 d.), tiek pačios išklimės dieną 17.30.
• Kitą sekm. rinkliava bus skirta karitatyviniams reikalams.

I Advento sekmadienio (2016 11 27) skelbimai

• Šiandien po Mišių šventinami kalėdaičiai. Jų galima bus per visą Adventą įsigyti zakristijoje.
• Pradėjome Adventą ir naujus liturginius metus. Raginu jį išgyventi ramiai, skirti laiko maldai, penktadieniais papasninkauti, nusistatyti kokį nors pasiryžimą, kuris ženklintų šį laiką ir padėtų mums patiems prisiminti, kad turim budėti.
• Liturgijoje ir bažnyčioje gausu ženklų, padėsiančių mums geriau išgyventi Adventą: 1) violetinė liturginė spalva, primenanti mums rimtį ir laukimą. Matote, kad mūsų sakykla papuošta violetiniu užtiesalu, o altoriai - violetinėmis altortiesėmis. Už jas dėkojame mūsų bendruomenės narei Vidai, kuris jas pasiuvo; 2) per visą Adventą liturgijoje negiedamas Garbės himnas - jį su džiaugsmu vėl užgiedosime Kalėdų naktį; 3) Marijos žvakė primena, kad jos įsčiose jau glūdi pasaulio šviesa, ateisianti į šį pasaulį – Dievo Sūnus Jėzus Kristus; 4) Šios šviesos gausėjimą liudija ir Advento vainikas, už kurio nupynimą dėkojame mūsų bendruomenės narei Audronei. Jo žvakes su malda uždegsime kiekvieno Advento sekmadienio išvakarių Mišiose šeštadieniais 17.30; 5) šiemet dar turime Kalėdų žvaigždę. Jėzui gimus, žvaigždė rodė išminčiams kelią pas jį. Tegu ši žvaigždė mums irgi rodo kelią per Adventą pas gimsiantį Jėzų. Už ją dėkojame Roberto ir Manjos Feiereis šeimai iš Vokietijos.
• (11 val.) Praeitą sekmadienį dėkojau visiems, kurie apsiimdavo pravesti Gailestingumo vainikėlį, šiandien atskirai dėkoju p. Linai už šios maldos koordinavimą.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Kitas sekmadienis – taip pat pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija.
• Kitą sekmadienį po 11 val. Mišių pas vaikus žada ateiti šv. Mikalojus.
• Dar turime „Artumos“ lapkričio mėn. nr.
 • Parašų rinkimas už šeimą – skelbimą sako pasauliečiai: Vilniaus arkivyskupas J. E. G. Grušas kviečia prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“ ir pasirašyti, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Parašai renkami po šv. Mišių, pasirašyti galima ir internetu.
• Prasideda Caritas akcija „Gerumas mus vienija“ – skelbimą sako pasauliečiai: šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Žvakeles raginame naudoti ir Advento vainikui (gausite ir Caritas išleistą lankstuką su žvakių uždegimo maldomis). Už žvakales sudėtos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.
• Pora skelbimų iš išorės: kitą šeštadienį, XII.3 d. nuo 9.00 val. seminarijoje mokslinė konferencija (informacija plakate, programa seminarijos interneto svetainėje), XII.5 d. 19.00 val. seselių vargdienių namuose (Daukanto a. 3, prie prezidentūros) – knygos apie Pal. J. Matulaičio ir vysk. Būčio susirašinėjimą pristatymas. Informacija plakate ir seselių interneto svetainėje.

XXX eilinio sekmadienio (2016 10 23) skelbimai

• Po Mišių kviečiame Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Zakristijoje kviečiame įsigyti „Artumos“ rugsėjo ir spalio mėn. nr.
• Spalio mėn. šiokiadieniais po vakaro šv. Mišių kviečiame Rožinio maldai.
• Šį sekmadienį tarp 9 ir 11 val. Mišių – Gailestingumo metų katechezė tema "Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje". Katechezę veda teologas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas darbuotojas Miroslavas Seniutis.
• Artėja Visų šventųjų diena ir Vėlinės. Lapkričio 1-oji, Visų šventųjų diena – katalikams privaloma šventė, tad tądien dera dalyvauti šv. Mišiose. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11 ir 17.30 val., kartu su pastarosiomis - ir Vėlinių oktavos pamaldos. Lapkričio 2 d., per Vėlines, šv. Mišios bus 11 ir 17.30. Vėlinių oktavos metu lakričio 1- 8 d. bus meldžiamasi už mirusiuosius. Vardus užrašyti ir auką palikti galite zakristijoje.
• Kitą savaitgalį laikrodžiai sukami valanda atgal – neateikite į šv. Mišias per anksti!

Kristaus Karaliaus iškilmės (2016 11 20) skelbimai

• Seminarijos vadovybės ir klierikų vardu ačiū už aukas kunigų seminarijos išlaikymui. Paremkime juos ir malda. Seminarijos bendruomenė melždiasi už savo geradarius keikvieną šeštadienį šv. Mišiose.
• Po šv. Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai. Besimelsdami jį išmokom ir gyvenom su juo šiuos Gailestingumo metus. Dėkoju visiems, kurie apsiimdavo jį pravesti, o ypač p. Julijai ir p. Linai už šios maldos koordinavimą.
• Parašų rinkimas už šeimą: Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas kviečia prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“ ir pasirašyti, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Parašai renkami po šv. Mišių, pasirašyti galima ir internetu. Daugiau informacijos rasite čia .
• Kviečiame įsigyti „Artumos“ lapkričio mėn. nr.
• Šiandien uždaromos gailestingumo durys Vatikane ir Aušros Vartų šventovėje ir baigiasi jubiliejinai gailestingumo metai. Po 11 val. Mišių gailestingumo paveikslą su procesija pernešime iš šoninio altoriaus, kur jis kabėjo per šiuos metus, į presbiteriją, ir sukalbėsime Gailestingumo vainikėlį ir Gailestingumo jubiliejaus maldą.
• Kitą sekmadienį – jau Adventas ir nauji liturginiai metai.

XXIX eilinio sekmadienio (2016 10 16) skelbimai

• Šiandien – misijų sekmadienis.
• Po Mišių kviečiame Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Kviečiame įsigyti „Artumos“ rugsėjo ir spalio mėn. nr.
• Spalio mėnesį Rožinio malda - šiokiadieniais po vakaro šv. Mišių.
• Dėl gailestingumo metų: Ateinantį sekmadienį tarp 9 ir 11 val. Mišių – Gailestingumo metų katechezė tema "Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje". Katechezę ves teologas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas darbuotojas Miroslavas Seniutis.
• Artėja Visi šventųjų diena ir Vėlinės. Vėlinių oktavos metu lakričio 1 - 8 d. bus meldžiamasi už mirusiuosius. Vardus užrašyti ir auką palikti galite zakristijoje.

XXXIII eilinio sekmadienio (2016 11 13) skelbimai

• Penktadienį, lapkričio 11 d., vyko vienas iš mūsų bendruomenės Gailestingumo metų renginių - bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje. Ačiū visiems prisidėjusiems (patarnautojams, skaitovams, chorui, kalbėjusiems Gailestingumo vainikėlį) ir visiems, kurie dalyvavote ir kartu meldėtės. Žinia apie Mišias ir pamokslas - mūsų interneto svetainėje, nuotraukos - Veidaknygės paskyroje.
• Po šv. Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Parašų rinkimas už šeimą: Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas kviečia prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“ ir pasirašyti, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Parašai renkami po šv. Mišių, pasirašyti galima ir internetu. Daugiau informacijos rasite čia .
• Kviečiame įsigyti „Artumos“ lapkričio mėn. nr.
• Vakar prasidėjo 9 dienų Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Programa plakate prie durų, taip pat internete . Kviečiame per šias dienas nueiti į šv. Mišias Aušros Vartuose ar šv. Teresės bažn. ir patirti atlaidų malonę.
• Šiandien uždaromos gailestingumo durys trijose Vilniaus šventovėse (Arkikatedroje, Gailestingumo šventovėje, šv. Ignoto bažn.), dar po savaitės, lapkričio 20, per Kristaus Karaliaus iškilmę – taip pat ir Aušros Vartų gailestingumo durys, ir baigsis Jubiliejiniai Gailestingumo metai. Tądien Gailestingojo Jėzaus paveikslą perkabinsime iš šoninio altoriaus į presbiteriją. Taip pat tai bus paskutinis šių liturginių metų sekmadienis, nes dar po savaitės jau prasidės Adventas ir nauji liturginiai metai.
• Kitą sekmadienį – Kristaus Karaliaus iškilmė, aukos bus renkamos kunigų seminarijos išlaikymui.

XXIII eilinio sekmadienio (2016 09 04) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, todėl po 9 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento išstatymas, Gailestingumo jubiliejaus malda ir Gailestingumo vainikėlis.
• Po 11 val. Mišių taip pat kviečiame Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Šiandien Vatikane šventąja skelbiama Motina Teresė iš Kalkutos. Jos seserys tarnauja ir Vilniuje, prie stoties, bei kviečia visus galinčius ir norinčius savanorystei.
• Kviečiame į Trakinių atlaidus, kurie vyks iki rugsėjo 8 d. Programa plakate ir internete.
• Ketvirtadienį, rugsėjo 8 d. – Šilinė, Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Mišios įprastu laiku, 17.30.
• Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į piligriminį žygį pėsčiomis nuo Aušros Vartų iki Trakų rugsėjo 10 d.
• Kviečiame įsigyti „Artumos“ rugsėjo mėn. nr.

XXXII eilinio sekmadienio (2016 11 06) skelbimai

• Po 9 val. Mišių – Švč. Sakramento išstatymas, Gailestingumo jubiliejaus malda ir Gailestingumo vainikėlis.
• Po 11 val. Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Parašų rinkimas už šeimą: Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas kviečia prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“ ir pasirašyti, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Parašai renkami po šv. Mišių, pasirašyti galima ir internetu. Daugiau informacijos rasite čia .
• Rytoj, pirmadienį, kadangi dar tęsiasi Vėlinių oktava, mūsų bažnyčioje bus šv. Mišios 17.30.
• Vėlinių aštuondienio (kuris tęsis iki antradienio) metu dar galima pelnyti atlaidus ir paaukoti juos už mirusiuosius, aplankant kapines ir pasimeldžiant už mirusiuosius.
• Kviečiu įsigyti „Artumos“ lapkričio mėn. nr.
• Penktadienį 18 val. Mūsų bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje, po jų - gailestingumo vainikėlis. Tai vienas iš mūsų bendruomenės Gailestingumo metų renginių. Kviečiu kuo gausiau dalyvauti. Mūsų bažnyčioje tądien šv. Mišių nebus.
• Šeštadienį, lapkričio 12 d., prasideda 9 dienų Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Programa plakate prie durų, taip pat internete . Yra ir knygutės su mąstymais apie 7 Gailestingumo darbus kūnui ir sielai ir programa – prašom pasiimti.
• Kitą sekmadienį uždaromos gailestingumo durys trijose Vilniaus šventovėse (Arkikatedroje, Gailestingumo šventovėje, šv. Ignoto bažn.), dar po savaitės, lapkričio 20, per Kristaus Karaliaus iškilmę – taip pat ir Aušros Vartų gailestingumo durys, ir baigsis Jubiliejiniai Gailestingumo metai. Tądien Gailestingojo Jėzaus paveikslą perkabinsime iš šoninio altoriaus į presbiteriją.

XXII eilinio sekmadienio (2016 08 28) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Kviečiame į Trakinių atlaidus rugsėjo 1 – 8 d. Programa plakate ir internete.
• Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į piligriminį žygį pėsčiomis nuo Aušros Vartų iki Trakų rugsėjo 10 d.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, todėl 17 val. Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, todėl tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija ir Gailestingumo jubiliejaus malda.

XXXI eilinio sekmadienio (2016 10 30) skelbimai

• Po šv. Mišių kviečiame Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Zakristijoje kviečiame įsigyti „Artumos“ rugsėjo ir spalio nr.
• Lapkričio 11 d. 18 val. – mūsų bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėj, po jų – Gailestingumo vainikėlis. Visus kviečiame! Mūsų bažnyčioje tądien šv. Mišių nebus!
• Antradienį lapkričio 1-oji, Visų šventųjų diena – katalikams privaloma šventė, tad tądien dera dalyvauti šv. Mišiose. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11 ir 17.30 val., kartu su pastarosiomis – ir Vėlinių oktavos pamaldos. Lapkričio 2 d., per Vėlines, šv. Mišios bus 11 ir 17.30. Vėlinių oktavos metu lakričio 1- 8 d. bus meldžiamasi už mirusiuosius (visada vakarais, kitą sekm. – 9 val. Mišiose). Artimųjų, už kuriuos norite prašyti melstis per aštuondienį, vardus užrašyti ir auką palikti galite zakristijoje.
• Sąlygos atlaidams už mirusiuosius gauti: per Vėlines pamaldžiai aplankyti bažnyčią/koplyčią ir sukalbėti Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą. Aštuondienio metu aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17 val. Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija ir Gailestingumo jubiliejaus malda (jau paskutinė, nes lapkričio 20 baigiasi Šventieji Gailestingumo metai).

XXI eilinio sekmadienio (2016 08 21) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"