a
b
d
e

XIX eilinio sekmadienio (2017 06 13) skelbimai

• Antradienį rugpjūčio 15-oji - Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Tai katalikams privaloma šventė - reikia dalyvauti šv. Mišiose. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 ir 17.30.
• Kitą sekmadienį, rugpjūčio 20 d., dėl viešo renginio centre bus ribojamas eismas. Planuokite atvykimo į šv. Mišias laiką.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"