a
b
d
e

XXII eilinio sekmadienio (2017 09 03) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnąlo „Artuma“ rugsėjo mėn. nr.
• Rugsėjo 1-8 d. esam kviečiami į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidus. Programa plakate ir interneto svetaineje trakubaznycia.lt. Šiandien ši bažnyčia popiežiaus patvarkymu skelbiama bazilika. Taip pat prasidėjo ir šio paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.
• Rugsėjo 8 d. – Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios išvakarėse, rugsėjo 7 d., ir pačią rgsėjo 8 d. 17.30.
• Kitą sekmadienį dėl viešo renginio gatvės senamiestyje bus uždarytos. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.
• Rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Auka bus nuo 5 iki 10 eurų – patikslinsime vėliau.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"