a
b
d
e

XXV eilinio sekmadienio (2017 09 24) skelbimai

• Šiandien minime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Visus vairuotojus raginu pasirūpinti ir pašventinti savo automobilius. Išeidami pasiimkite paveiksliuką su vairuotojo malda.
• Šiandien po 11 val. Mišių – sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.
• Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 30 d. pal. Teofiliaus metų proga vyks mūsų bendruomenės piligriminė kelionė į Kaišiadoris ir Birštoną. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Užsirašyti piligriminei kelionei galima zakristijoje. Išvykstame 9.30 nuo bažnyčios, grįžti planuojame apie 16 val. Auka nuo 5 iki 10 eurų – aukokite kiek kas galite.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.
• Kitą sekmadienį taip pat pradedame spalio mėn. Rožinį kalbėsime šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Taip pat šiemet kalbėsime ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Ateinantį sekmadienį bus rožinis už taiką, jį praves bažnyčios rektorius kun. Ž. Vabuolas. Kitais sekmadieniais rožinį ves mūsų bendruomenės maldos grupės.
• Spalio 8 d. tarp šv. Mišių – katechezė apie pal. Teofilių, kurią ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. S. Bužauskas. Visus labai kviečiame.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"