a
b
d
e

XXVI eilinio sekmadienio (2017 10 01) skelbimai

• Pradėjome spalio mėn. Kviečiu pasilikti rožinio maldai, kuri bus už taiką. Rožinį kalbėsime ir šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių.
• Renkamos pasirengimo sakramentams grupės: vaikų Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, paauglių bei jaunuolių grupės Sutvirtinimui ir suaugusiųjų grupė Sutvirtinimui. Dar labai trūksta jaunuolių Sutvirtinimo grupei – kas pažįstate, paraginkite. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Spalio 8 d. tarp šv. Mišių – katechezė apie pal. Teofilių, kurią ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. S. Bužauskas. Visus labai kviečiame.
• Plakate prie durų rasite Bernardinų parapijoje vyksiančių atlaidų programą. Kadangi tai mūsų kaimynai ir esame jų parapijoje, turėdami galimybių nueikite.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ spalio mėn. nr.
• Džiugi žinia: užvakar popiežius Pranciškus paskyrė mūsų vyskupijai dar vieną vyskupą pagalbininką – kun. Darių Trijonį iš Telių vyskupijos.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"