a
b
d
e

XXVIII eilinio sekmadienio (2017 10 15) skelbimai

• Spalio mėn. kviečiu rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Palydėkime malda šį savaitgalį prasidedančias jaunuolių ir vaikų pasirengimo sakramentams grupes, o taip pat ketvirtadienį prasidedančią suaugusiųjų pasirengimo sakramentams grupę.
• Penktadienį – šeštadienį (10.20-21 d.) vyks maisto banko akcija. Caritas kviečia ne tik nupirkti jiems produktų, bet ir pasavanoriauti padedant juos surinkti.
• Kitas sekmadienis (spalio 22 d.) – misijų diena. Aukos bus skirtos misijų veiklai paremti.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką.
• Praeitą sekm. įvyko autoįvykis: perėjoje prie mūsų bažn. buvo partrenkta mergina. Liudininkai kviečiami atsiliepti.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"