a
b
d
e

XXIX eilinio sekmadienio (2017 10 22) skelbimai

• Šiandien misijų sekmadienis. Surinktos aukos skiraimos misijų veiklai paremti.
• Spalio mėn. kviečiame rožinio maldai šiokiadieniais bei šeštadieniais po šv. Mišių ir sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių. Šiandien rožinį praves bendruomenės choras.
• Kviečiu zakristijoje įsigyti „Artumos“ spalio mėn. nr.
• Artėja Vėlinės. Nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d. bus meldžiamasi už mirusius.
Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Kitą sekmadienį 9 val. Mišiose dalyvaus ir pora giesmių giedos operos solistė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių ji kviečia trumpam koncertui.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius spalio mėn. Po šv. Mišių kviečiame sekmadienio arbatėlei.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"