a
b
d
e

XXX eilinio sekmadienio (2017 10 29) skelbimai

• (11 val.) Po šv. Mišių kviečiame rožinio maldai. Šiandien rožinį praves patarnautojai.
• (11 val.) Po rožinio maldos – sekmadienio arbatėlė. Visus kviečiame.
• Vėlinų aštuondienis nuo lapkričio 1 d. vakaro iki 8 d.: bus meldžiamasi už mirusius. Zakristijoje galite užrašyti Vėlinių oktavai savo mirusiųjų vardus ir palikti auką. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Visų Šventųjų iškilmės Mišios: išvakarėse, spalio 31 d. 17.30, Lapkričio 1 d. 11.00 ir 17.30 (pastarosios – Vėlinių oktavos intencija).
• Vėlinių Mišios: 11.00 ir 17.30.
• Visų Šventųjų dieną vyskupai kviečia į Mišias Antakalnio kapinėse 15 val.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"