a
b
d
e

III Advento sekmadienio (2017 12 17) skelbimai

• Advento metu dera penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, daugiau dėmesio skirti maldai, Dievo žodžio skaitymui, kokiam nors pasninkui, geriems darbams, gražu atlikti išpažintį. Šioje bažnyčioje susitaikymo pamaldos gruodžio 20 d., trečiadienį, 18 val.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką išeinant prie durų galima įsigyti Caritas dirbtuvėse pagamintų žvakelių. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje.
• Pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje švenčių metu: kitą sekmadienį, gruodžio 24 d. šv. Mišios sekmadienio tvarka, o vakare 20.00 – Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios. Kitą pirmadienį, Kalėdų dieną, šv. Mišios sekmadienio tvarka. Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.
• Kadangi Kūčios šiemet išeina sekmadienį, Lietuvos Vyskupai palieka asmeniškai apsispręsti dėl pasninko tą dieną. Raginame, kad Kūčių vakarienė būtų su pasninkiškais patiekalais.
• Dėkojame už šiandien surinktas aukas, kurios bus skirtos karitatyvinei veiklai.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"