a
b
d
e

IV Advento sekmadienio (2017 12 24) skelbimai

• Šiandien IV advento sekmadienis ir kartu Kūčios. Lietuvos Vyskupai palieka asmeniškai apsispręsti dėl pasninko šią dieną. Raginame, kad Kūčių vakarienė būtų su pasninkiškais patiekalais.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką išeinant prie durų galima įsigyti Caritas dirbtuvėse pagamintų žvakelių. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje.
• Pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje švenčių metu: šįvakar 20.00 – Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios. Rytoj, Kalėdų dieną, šv. Mišios sekmadienio tvarka, t.y. 9 ir 11 val. Antrą Kalėdų dieną šv. Mišios 11 val. Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"