a
b
d
e

Šventosios Šeimos šventės (2017 12 31) skelbimai

• Sausio 1 d. – Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, o taip pat ir Pasaulinė taikos diena. Mišios išvakarėse (gruodžio 31 d.) 17.30 (jose dėkosime ir už praėjusius metus, po Komunijos giedosime himną „Tave Dieve garbinam“) ir pačią sausio 1 d. 11.00 bei 17.30 (per 11.00 val. Mišias bus giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“).
• Kitą šeštadienį mūsų bažnyčioje nuo 8 val. ryto iki 20 val. Švč. Sakramento adoracija. Todėl nebus adoracijos nei pirmąjį penktadienį, nei pirmąjį sekmadienį. Kas gali apsiimti pabudėti 1 val., kviečiame užsirašyti.
• Kitas sekmadienis – Viešpaties apreiškimo (Trijų karalių) šventė, perkelta iš sausio 6 d. Po Mišių bus šventinami auksiniai papuošalai ir smilkalai.
• Kviečiame paskaityti popiežiaus Pranciškaus Žinią Pasaulinės taikos dienos proga.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"