a
b
d
e

Viešpaties Apsireiškimo iškilmės (2018 01 07) skelbimai

• Kviečiu pasiimti šventintos kreidos ir ant savo durų staktų užsirašyti šių metų skaičių ir pirmąsias trijų karalių vardų raides.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ sausio mėn. nr.
• Rytoj – Kristaus Krikšto šventė. Šv. Mišios 17.30. Jose melsimės už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų šeimas. Kristaus Krikšto švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas.
• Kitą šeštadienį – sausio 13, Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišiose 17.30 melsimės už Tėvynę, po Mišių sugiedosime Lietuvos himną.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"