a
b
d
e

II eilinio sekmadienio (2017 01 14) skelbimai

• Kviečiu pasiimti nuo praeito sekmadienio linkusios šventintos kreidos ir ant savo durų staktų užsirašyti šių metų skaičių ir pirmąsias trijų karalių vardų raides.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ sausio mėn. nr.
• Ketvirtadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Po kiekvienų šv. Mišių kalbėsime maldą už vienybę. Už dalyvavimą kokiame nors savaitės renginyje ar užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Kviečiame palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramantams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"