a
b
d
e

III eilinio sekmadienio (2018 01 21) skelbimai

• Esame maldų už krikščionių vienybę aštuondienyje. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame maldą už vienybę. Visus kviečiame ketvirtadienį, sausio 25 d., 18 val. į ekumenines pamaldas šv. Jonų bažn. Už dalyvavimą kokiame nors aštuondienio renginyje ir užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Prašome palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramentams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"