a
b
d
e

IV eilinio sekmadienio (2018 01 28) skelbimai

• Kitą penktadienį – vasario 2-oji, Kristaus paaukojimo šventė (dar vadinama Grabnyčiomis). Bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Taip pat tai Pašvęstojo gyvenimo diena – melsimės už vienuolius ir vienuoles. Tądien dera ir asmeniškai už vienuolius pasimelsti, ir jeigu tokių pažįstate, pasveikinti. Taip pat tai pirmasis mėnesio penktadienis, 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Šeštadienį minimas šv. Blažiejus. Nors šeštadienio vakare Mišios jau bus sekmadienio, bet per Mišias šventinsime Blažiejaus žvakes ir melsime jo užtarimo nuo gerklės ligų.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių bus adoracija.
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šeštadienį, vasario 3 d. kviečia į mokslinę konferenciją 25 metų atkūrimo proga. Informacija plakate ir interneto svetainėje seminarija.lt.
• Prašome palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramentams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"