a
b
d
e

I gavėnios sekmadienio (2018 02 18) skelbimai

• Kviečiu po paskutinės giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldai. Ją nuo šiol sekmadieniais kalbėsime visus šiuos metus. Esate kviečiami kalbėti ir asmeniškai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms. Mūsų bažnyčioje susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. Kviečiame pasiskaityti popiežiaus žinią gavėnios proga.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės ses. glob. vargšams.
• Ateinantį penktadienį – pasninkas ir malda už taiką pasaulyje (ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane) popiežiaus kvietimu.
• Ketvirtadienį – apaštalo Petro sosto šventė. Už katedros aplankymą, sukalbant Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimą bei įvykdžius kitas būtinas sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (išskyrus kovo 9), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 23 – 25 d. kviečia 18-35 m. vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. D. Trijonio pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"