a
b
d
e

IV gavėnios sekmadienio (2018 03 11) skelbimai

• Šiandien Nepriklausomybės atkūrimo diena – po palaiminimo sugiedosime Lietuvos himną.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti susitaikymo sakramentą. Mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius).
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadienias po Mišių (Ateinantį penkadienį mąstymus jam ruošia mūsų bendruomenės choras), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą šeštadienį vykstame pas šv. Teresės šeimyną nuvežti per Adventą surinktų aukų. Užsirašyti kelionei galima zakristijoje.
• Kitą šeštadienį po vakaro Mišių vargonininkė Gintarė kviečia liaudies dainų apie Lietuvą vakarui.
• Rugsėjo 22-23 d. į Lietuvą atvyksta popiežius Pranciškus, lankysis Vilniuje ir Kaune. Tiksli programa bus paskelbta artimiausiu laiku.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"